โหดมาก !!! "เด็กไทย" ติดอันดับ "เรียนหนังสือหนัก" ที่สุดในโลก มีเวลาคุยพ่อแม่วันละ 10 นาที

Publish 2018-01-13 10:56:23โดยนักวิจัยนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  สนับสุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า  ประเทศไทยถูกจัดลำดับที่  มีเวลาเรียนที่เยอะที่สุดในโลก  เมื่อรองมาจากประเทศญี่ปุ่น   เหตุที่เรียนหนักจึงส่งผลทำให้มี  เด็กไทย  ต้องออกกลางคันจำนวนปีละ  900.000  คน ต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  และมีปัญหา  ตั้งครรภ์   ก่อนวัยอันควรจำนวน 1.500.000  คน  ใน  2  ปีที่ผ่านมา  และยังมีเยาวชนติดโรคเอดส  จำนวน  1.358.000  คน  ใน  3 ปี  และจะเพิ่มขึ้นทุกปี   และมีค่าเรียนที่แพง  จนมีเด็กไทยหลายคน  เลือกทำอาชีพที่ผิดกฎหมายกันมากขึ้น  จำนวน  386.250  คน  ต่อปี  เด็กที่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย  เช่น  ข่ายตัว  ค้าขายเสพติด  เป็นต้น  สาเหตุที่เด็กทำผิด  เฉพาะ  ต้องการหาเงินเป็นค่าเรียน และ การเรียนพบว่า  เด็กไทยมีเวลาเรียนวันละ  8-10  คาบ ต่อวัน  แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่อยากเรียนหนังสือเพราะเบื่อหน่วย   และที่น่าเป็นห่วงที่สุด  เด็กจำนวน  ร้อยละ  87  มีเวลา  พูดคุยกับ  พ่อแม่  วันละ  10  นาที  จึงทำให้เด็กไม่มีเวลาได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจึงทำให้  พ่อแม่ไม่รู้ชีวิตความเป็นอยู่ในโงเรียนของเด็กเลย  หรือ  น้อยมาก  และเมื่อพบอีกว่า  เนื้อหารายวิชาต่างๆ  มีแต่เนื้อหาที่มีความรู้  แต่ไม่มีศิลธรรม จึงทำให้เด็กกลายเป็นคน  ขาดศิลธรรม  ไม่รู้จัก  เสียสละ  ไม่รู้จัก  ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่น  และกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในที่สุด  เมื่อเด็กจบไป  เด็กอาจใช้ความรู้ที่มีมาก่อน  นำไปใช้ในทางที่ผิดศิลธรรม  ในที่สุดได้เช่นกัน  

และมี  เด็กไทย  ตั้งแต่  7 -20  ปี  ที่ต้องฆ่าตัวตาย  ด้วยผลการเรียนตกตํ่า  หรือ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้   ที่น่าตกใจมีจำนวนที่เด็กไทย  ที่ฆ่าตัวตาย  ปีละ  300.000  คนต่อ  อีกปัญหาหนึ่ง  คือ  จำนวนนักเรียนในห้องเรียนมากเกินไป  ตามมาตรฐานการศึกษาจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ควรเกิน  30  คน

 "คำพูดที่สรุปภาพของการศึกษาไทยได้อย่างเจ็บแสบว่าเป็นแบบ "ลู่วิ่งเดี่ยวปลายตีบ" เด็กทั้งประเทศเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่แข่งขันด้านความเป็นเลิศทาง วิชาการ แต่ยิ่งวิ่ง ปลายลู่ยิ่งตีบ เด็กส่วนใหญ่พ่ายแพ้ ต้องหล่นออกจากลู่ มีน้อยคนเท่านั้นที่วิ่งชนะ สภาพเช่นนี้บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทุกคน ถ้าวันนี้ถ้าระบบการศึกษาไทยยังไม่เปลี่ยน ก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้"

 เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์