ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานของคนพิการทางสายตากับนักปั่นจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่นั้น นำโดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ภายใต้โครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind" และกลุ่มสนับสนุนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยยอดบริจาคของเชียงใหม่ สำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุด( 5 ก.พ.) ทุกช่องทางมีแล้ว 29,166,387.32 บาท  ห่างจากเป้าหมายที่จะระดมทุนที่ 67 ล้านบาท แต่ผู้ใจบุญยังสามารถบริจาคเข้าโครงการ No One Left Belief ได้โดนผ่านเฟสบุ๊คมูลนิธิคนพิการ ตามเจตนารมย์ที่ว่า สร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปลี่ยนจากภาระ เป็นพลังของสังคมสำหรับ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันฯ นั้น ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้พิการตาบอด 20 ชีวิต ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำอีก 20 ชีวิต ปั่นจักรยานสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” 9 วัน 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 8 จังหวัด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 9 เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 867 กิโลเมตร เพื่อระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับตัวแทนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำไปสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพคนพิการอาเชียน ที่อำเภอเชียงดาว ในพื้นที่ 33 ไร่ ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแสดงศักยภาพการมีอาชีพที่มั่นคงของคนพิการ เพื่อที่จะเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา  “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการมาโดยตลอด สอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายจะต้องส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้เปราะบางซึ่งรวมถึงคนพิการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000 รายภายในปี พ.ศ.2563  และด้วยความตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในฐานะภาคเอกชนจึงได้สนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนพิการ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพของคนพิการ  และนำศักยภาพในการเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรเข้ามาสนับสนุน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนและเป็นช่องทางด้านการตลาดแก่สินค้าและบริการของกลุ่มคนพิการที่ฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และในระยะยาววางแผนที่จะนำรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เข้ามายกระดับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา  “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

 

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา  “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา  “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา  “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เป็น “เถ้าแก่น้อย” ส่งเสริมให้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ โดยในระยะแรกได้เปิดหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพนอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการดำเนินการขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะเห็นว่าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้พิการ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอกย้ำด้านความเท่าเทียมของผู้พิการในสังคมไทย.

ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดเชียงใหม่