สระบุรี มอบความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่2 "Happiness for All" มอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการ โครงการความสุขทั่วไทย

Publish 2018-02-22 20:09:07วันนี้ (22 ก.พ.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธาน ตามที่ขนส่งจังหวัดสระบุรีมอบอุปกรณ์ผู้พิการทางถนนโครงการ"Happiness for All" มีนาง สมพร สิทธิการะนา นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสระบุรี ให้การตอนรับ โดยมีผู้พิการมารับอูปกรณ์ครั้งที่2จำนวน47รายเดิมครั้งที่1ในปี2560จำนวน26รายในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ "Happiness For All " ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรั (หลังใหม่)โดย มีส่วนราชการทหาร ตำรวจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสระบุรี ผู้ที่ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย และชมรมคนพิการจังหวัดสระบุรีที่ได้รับอุปกรณ์กว่า 47รายเข้ารับอูปกรณ์ เช่นรถเข็นผู้พิการ เตียงผู้ป่วย ขาเทียม ตามที่ขนส่งจังหวัดสระบุรีมีการเปิดประมูลทะเบียนเลขสวยที่สามารถนำเงินรายได้มาใช้ให้ผู้พิการจากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินจนกลายเป็นผู้พิการที่ไม่สมารถช่วยเหลือตนเองได้

 จึงได้นำเงินที่ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนำเงินกองทุนไปสร้างประโยชน์ทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตต่อครอบครัวมีชีวิตสะดวก สบายอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ด้วย


  ข่าว-ภาพ  สมพงษ์ ปานรุ่ง  ผุ้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.สระบุรี