องค์แรกและองค์เดียวในสยาม!! เปิดตำนาน "พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง !!

Publish 2018-03-09 13:56:01               หลายคนยังไม่รู้ว่า พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก แท้จริงนั้นประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่เอง พระพุทธรูปดังกล่าว มีชื่อว่า "พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ภายในวัดม่วง มีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ชั้นบน ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เนื้อเงินแท้ องค์แรกองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี               สำหรับวัดม่วง เดิมทีเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่หลังจากเสียกรุงให้แก่พม่า วัดวาอารามและพระพุทธรูปก็ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านพระคูวิบูลอาจารคุณ ( หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ) ได้มาปักกลดธุดงค์เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้าง จึงน่าปฏิบัติธรรม แต่ขณะปฏิบัติธรรม ได้ปรากฏนิมิต เห็นองค์หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง มาบอกว่าให้ท่านได้ช่วยก่อสร้างวัดม่วงขึ้นมาใหม่ เพราะท่านพระครูเป็นผู้มีบารมีที่สามารถจะก่อสร้างบูรณะวัดม่วงขึ้นมาใหม่ได้ และในบริเวณวัดร้างนี้จะมีศิลาขาว และศิลาแดงอยู่ คือองค์ของหลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงนั้นเอง ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณได้มีการปั้นองค์พระครอบศิลาขาวและศิลาแดงไว้ โดยเรียกนามว่า หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง จนถึงปัจจุบันนี้

 

              พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ สร้างขึ้นโดยดำริของ พระครูวิบูลอาจารคุณ (เกษม อาจารสุโภ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดม่วง เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างทั้งหมด ๑๐๔,๒๖๑,๐๘๙.๖๕ บาท จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นระยะเวลากว่า ๑๖ ปี โดยที่ พระครูวิบูลอาจารคุณนั้นได้ถึงแก่มรณกรรมไปเสียก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จด้วยโรคมะเร็ง ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ โรงพยาบาลศิริราช แต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ท่านได้ให้ชื่อพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" เป็นการอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙                พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา ๙๕ เมตร เทียบเท่ากับตึก ๔๐ ชั้น และมีความกว้างของหน้าตัก ๖๓.๐๕เมตร ซึ่งการเดินวนรอบองค์พระต้องใช้เวลากว่า ๓ นาที

               พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ เป็นพระพุทธรูปที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดม่วงและจังหวัดอ่างทอง และเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย สร้างเสร็จสิ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ( วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ) ปีกุน รวมเวลาในการก่อสร้างพระพุทธรูป ๑๖ ปี

 

 

อ้างอิงที่มาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

                      https://travel.mthai.com

ขอบคุณภาพจาก : เพจ เที่ยวอ่างทอง

                         http://www.tiewpakklang.com

                         travel.kapook.com

                         WordPress.com

                    เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ