ชัยภูมิ ! ชาวบ้านช่อระกา ร่วมใจจัดงานบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) สุดยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

Publish 2018-03-14 21:06:56ชัยภูมิ ชาวบ้านช่อระการ่วมกับวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จัดงานบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

 


ชาวบ้านช่อระการ่วมใจจัดงานบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) ยิ่งใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ในปีนี้ชาวบ้านช่อระกาและวัดดาวเรืองบ้านช่อระกา ได้จัดงานขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ซึ่งจะจัดทำบุญผะเหวด ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยมีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองโดยออกจากป่า เดินผ่านหมู่บ้าน เข้าสู่วัด และมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกว่าวันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทำบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล

 

ชาวบ้านช่อระการ่วมใจจัดงานบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) ยิ่งใหญ่ จ.ชัยภูมิ


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณี ทางชาวบ้านช่อระกา หมู่ที่9ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จึงต้องจัดงานบุญประเพณีดังกล่าว สืบทอดต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน และ ได้ส่งเสริมประเพณีอันยาวนาน เพื่อสืบทอดต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ภาพ / อรรถดิษฐ์ จันตะเสน 
ข่าว / พรอนันต์ พันเชื้อ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยภูมิ