ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

ที่หอประชุมอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และ ของรางวัล ให้กับคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายณัฐพล ลาภเกิน ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธ์คนพิการทางร่างกาย และความเคลื่อนไหว จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นธุระจัดหาสิ่งของต่างๆจากผู้มีพระคุณที่มีจิตใจอันเป็นกุศล นำมาบริจาคให้กับคนพิการเพื่อเป็นของขวัญในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

นายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย เปิดเผยว่า คนพิการในประเทศไทย ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก และยังมีอีกจำนวนมากที่ยังได้รับความลำบาก ในการดำรงชีพ การอยู่การกิน การรักษาพยาบาล ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วยการมอบเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับคนพิการที่ด้อยโอกาส แต่ก็ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทั่วไป สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังดีที่มีชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธ์คนพิการทางร่างกาย และความเคลื่อนไหว จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือคนพิการ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว อีกทางหนึ่ง

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

 

นายณัฐพล ลาภเกิน ประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องตั้งชมรม ส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธ์คนพิการทางร่างกาย และความเคลื่อนไหว จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น เพื่อต้องการให้เป็นองค์กร ที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือพี่น้องคนพิการ สนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้เป็นของตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้พิการ เวลาที่เดือดร้อนประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ เคยมีคนถามตนว่าตนมีตำแหน่งอะไร เวลาที่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ตอบเขาไม่ได้ และเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ตนจึงได้จัดตั้งชมรมเพื่อคนพิการขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะได้อุ่นใจและสบายใจได้ว่าสิ่งที่ท่านมอบมาให้ ถึงผู้พิการแน่นอน โดยเฉพาะวันนี้ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผู้ใจบุญมอบมาให้ ตนจึงนำมามอบให้กับผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางชมรมฯเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ไทย

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

คนพิการก็มีหัวใจ  ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการ แจกข้าวของเครื่องใช้และรถวิลแชร์ให้คนพิการ เนื่องในวันสงกรานต์(ดูคลิป)

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา