แน่ทั้งตำบล!!พลังงานจ.สตูลให้ต.วังประจันเป็นชุมชนต้นแบบลดพลังงานในครัวเรือน

Publish 2018-06-01 15:14:13นายสมัย ละใบแด นายกอบต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ได้มอบหมายให้  นายอับดุลตอเลบ ละใบโดย รองนายกฯ อบต.วังประจัน   รับมอบอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าหลอดประหยัดพลังงาน หลอด LED โดยนายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจ. สตูล เพื่ิอส่งต่ออุปกรณ์หลอดไฟฟ้า หลอดประหยัดพลังงาน ให้กับคณะกรรมการชุมชนต.วังประจัน และครัวเรือนนำร่องทั้ง 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 16 ครัวเรือนๆละ 5 หลอด เป็นครัวเรือนต้นแบบในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหลอดยาว หลอดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลอดประหยัดพลังงาน หลอด LED แทน ซึ่งครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือนนำร่อง 64 ครัวเรือ รวมกับคณะกรรมการพลังงานชุมชนตำบลวังประจันจะเป็นครัวต้นแบบลดพลังงาน-ลดค่าใช้จ่าย-ค่าไฟฟ้าในครัวเรือนนายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน ประธานพลังงานชุมชนตำบลวังประจัน ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก  ที่ทางสำนักงานพลังงาน จ.สตูล  ต.วังประจันถือเป็นตำบลหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงาน และสิ่งแวดล้อม   ต่อไปครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง

 

 ข่าว  /สุไหล โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.สตูล 

ขอบคุณภาพจากคุณนันทวัฒน์  เต๊ะสัน