อ่างทอง ไปรษณีย์ไทยร่วมสืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมทายาทนักปั้นตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

Publish 2018-06-03 23:27:41วันนี้ 3 พ.ค. 61  ไปรษณีย์ไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  สืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนบางเสด็จ  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดการปั้นตุ๊กตาชาววัง  จากนักปั้นรุ่นปู่  รุ่นย่า  สู่เยาวชนรุ่นลูก  หลาน  ในชุมชนให้ปั้นตุ๊กตาชาววังเป็นไปตามรูปแบบตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ  เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้โครงการ  “ ทายาทนักปั้น ”  นอกจากนี้ นาย วิทยา  คมคาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  พร้อมด้วยนาย สมัย  แจ้งศิลป์  ผู้ช่วยผู้จัดการไปรษณีย์เขต 1  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตุ๊กตาชาววัง  อาทิ  อุปกรณ์การปั้น  สีน้ำ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งระบายสีตัวตุ๊กตา  และยังมอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มวิทยากร  ที่มาให้ความรู้ในการทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

 


อ่างทอง ไปรษณีย์ไทยร่วมสืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมทายาทนักปั้นตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

ด้าน นาย วิทยา  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  โดย นาย สุเทพ  มงคลประทุมรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  จัดโครงการ  “ ทายาทนักปั้น ”  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่  ไปรษณีย์ไทย  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่คู่กับสังคมไทย  และเข้าถึงชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน  ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น  จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  และ นาย พิริญาช์  น่วมด้วง  ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยการนำเยาวชนในชุมชนตำบลบางเสด็จ  มาเรียนรู้การปั้นตุ๊กตาชาววัง  เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้  โดยมีผู้สูงวัยในชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นครูอาสา สอนการปั้นให้กับเยาวชนในชุมชน  ในช่วงวันหยุด  วันเสาร์  และวันอาทิตย์  เรียนรู้การปั้น  โดยใช้สถานที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง  เป็นสถานที่เรียนรู้กิจกรรมนี้

 

อ่างทอง ไปรษณีย์ไทยร่วมสืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมทายาทนักปั้นตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ


ทางด้าน นาย สมัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยและเยาวชน มากกว่า 30 คน  เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนแบบยั่งยืน  และที่สำคัญยังเป็นการสานสัมพันธ์กับคนสองวัยให้ทำงานร่วมกัน  และสร้างความผูกพันคนสองวัยให้มีความเข้าใจกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  ด้วยกิจกรรมการปั้นตุ๊กตาชาววัง  ซึ่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ได้นำตุ๊กตาชาววังที่ผลิตขึ้นมาจากบ้านบางเสด็จ  ในหลายรูปแบบที่สวยงามและทรงคุณค่า  นำมาลงขายให้กับกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง  ทางเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  โดยสามารถสั่งซื้อได้ทาง  www.thailandpostmart.com  และจัดส่งสินค้าได้ทั่วโลก  หลังจากที่ได้รับออเดอร์ก็จะผลิตตามคำสั่งซื้อ  และจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ให้กับลูกค้าเพื่อได้ชื่นชมผลงานที่เป็นศิลปะที่มีค่า  จากปู่ ย่า  ให้คงอยู่ชั่วลูกหลานรุ่นต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง
Recommend News