งาน"สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10หรือ "อุบลฯบุ๊กแฟร์"

Publish 2018-06-05 17:40:28เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่สุนีย์ ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 10" หรือ "อุบลฯบุ๊กแฟร์" ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10" หรือ "อุบลฯบุ๊กแฟร์" ภายใต้แนวคิด "อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ที่สุนีย์ ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี เพื่อ รณรงค์กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รักการอ่านและร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งเห็นคุณค่าการแสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากสื่อต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต    

 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีซึ่งจัดมาแล้ว 9 ปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 10 กำหนดจัดยิ่งใหญ่ที่สุนีย์ทาวเวอร์ โดยหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัด ซึ่งภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่ 10 นี้มีกิจกรรมที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานมากมายเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังกว่า 120 สำนักพิมพ์  นิทรรศการเสริมสร้างความรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ การอบรมสัมมนา การสอบแข่งขันวัดความรู้ของบัณฑิตแนะแนวกิจกรรมบนเวที ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์มากมายและการเข้าถึงนักเขียนนักแสดงชื่อดังที่จะมามอบสาระความรู้ความบันเทิงและที่พลาดไม่ได้ในปีนี้การสอบแข่งขันวัดความรู้ชั้น ป 3 –ม.3และวิชาGAT ที่เชื่อมโยงชั้น ม.4-ม.6กับบัณฑิตแนะแนว  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม DIY ตลอดงาน พระนักเทศน์ในวันแม่ กิจกรรมเส้นทางเกษตร การแนะนำเส้นทางอาชีพ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่นำไปสู่ส้นทางอาชีพที่ยั่งยืน    

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี