ศาลยืนคำสั่ง ไม่อนุญาตประกันตัว แอมมี่ The Bottom Blues กับพวกรวม 19 คน นอนคุกยาวร่วม ไผ่ ดาวดิน

สืบเนื่องจากกรณีที่ กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนนำโดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ตั้งเต็นท์ริมทางเท้าและมีรถเครื่องเสียงขนาดเล็ก เข้าปักหลักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำเนิน ซึ่งมีพื้นที่ว่างนอกช่องการจราจร เพื่อเตรียมร่วมชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม โดยมีการเปิดเพลงและร่วมกันร้องเพลงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย รวมถึงสลับกันปราศรัยย่อย ซึ่งส่วนมากเป็นการชี้แจงหลักการและเหตุผลของการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม รวมถึงข้อตกลงร่วมในการร่วมชุมนุม กระทั่ง ไผ่ ดาวดิน ถูกตำรวจจับกุมไป

สืบเนื่องจากกรณีที่ กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนนำโดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ตั้งเต็นท์ริมทางเท้าและมีรถเครื่องเสียงขนาดเล็ก เข้าปักหลักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำเนิน ซึ่งมีพื้นที่ว่างนอกช่องการจราจร เพื่อเตรียมร่วมชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม โดยมีการเปิดเพลงและร่วมกันร้องเพลงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย รวมถึงสลับกันปราศรัยย่อย ซึ่งส่วนมากเป็นการชี้แจงหลักการและเหตุผลของการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม รวมถึงข้อตกลงร่วมในการร่วมชุมนุม กระทั่ง ไผ่ ดาวดิน ถูกตำรวจจับกุมไป

 

ศาลยืนคำสั่ง ไม่อนุญาตประกันตัว แอมมี่ The Bottom Blues กับพวกรวม 19 คน นอนคุกยาวร่วม ไผ่ ดาวดิน

 

อ่านข่าว - เบื้องหลังม็อบสุดดราม่า ยั่วตร.รุนแรง ขอร่วมมือ ไม่ขวางขบวนเสด็จฯ กลับด่าหยาบ สาดสี จำเป็นคุมตัวแกนนำยุติเหตุวุ่น

ล่าสุด ศาลแขวงดุสิตไม่อนุญาตให้ประกันตัว 19 น.ศ.- ประชาชนคณะราษฎรอีสาน นำโดย แอมมี่ the bottom blues หรือ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หลังทนายยื่นขอประกันอีกครั้ง ศาลระบุว่ายังไม่มีสาเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ซึ่งทั้ง 19 คน รวมทั้ง ไผ่ ดาวดิน ถูกคุมขังมาตั้งแต่ 14 ต.ค. รวม 3  วันแล้ว

สำหรับ ผู้ต้องหา 19 ราย ประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1,นายปริญญ์ รอดระหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2,นายปวริศ แย้มยิ่ง ผู้ต้องหาที่ 3,นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร ผู้ต้องหาที่ 4,นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้ต้องหาที่ 5 ,นายวันชัย สุธงสา ผู้ต้องหาที่ 6 ,น.ส.วรางคณา แสนอุบล ผู้ต้องหาที่ 7,นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ต้องหาที่ 8 ,นายทวีชัย มีมุ่งธรรม ผู้ต้องหาที่ 9 ,นายเมยาวัฒน์ บึงมุม ผู้ต้องหาที่ 10 ,นายธนกฤต สุขสมวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 11,นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา ผู้ต้องหาที่ 12 ,น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ต้องหาที่13,นายมุสิก ผิวอ่อน ผู้ต้องหาที่14,นายภักดี ศรีรัตอำไพ ผู้ต้องหาที่ 15 ,นายนวพล ต้นงาม ผู้ต้องหาที่ 16,นายกิตติภูมิ ทะสา ผู้ต้องหาที่ 17,นายทรงพล สนธิรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 18 ,นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ ผู้ต้องหาที่ 19

ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย โดนแจ้ง 10  ข้อหา ประกอบด้วยความผิดฐาน 
1.ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ประมวลกฎหมายอาญา
2.ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน มาตรา 9/ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ประมวลกฎหมายอาญา

 

ศาลยืนคำสั่ง ไม่อนุญาตประกันตัว แอมมี่ The Bottom Blues กับพวกรวม 19 คน นอนคุกยาวร่วม ไผ่ ดาวดิน

4.ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดส่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร พ.ร.บ.จราจราทางบก 
5.ร่วมกัน ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆบนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
6.ร่วมกันขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ บนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 7.ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา


8.ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ประมวลกฎหมายอาญา 9.ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ประมวลกฎหมายอาญา 10.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

ขณะที่ในรายของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 215  วรรคท้าย ซึ่งระบุว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงาน ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ และข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมเป็น 12 ข้อหา
 

 

โดยศูนย์ทนายฯ ระบุว่า ศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ไผ่ ดาวดิน  หลังทนายและญาติยื่นขอประกันอีกครั้ง ศาลให้เหตุผลว่ายังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม โดยจะถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่ 3

 

ศาลยืนคำสั่ง ไม่อนุญาตประกันตัว แอมมี่ The Bottom Blues กับพวกรวม 19 คน นอนคุกยาวร่วม ไผ่ ดาวดิน

 

ศาลยืนคำสั่ง ไม่อนุญาตประกันตัว แอมมี่ The Bottom Blues กับพวกรวม 19 คน นอนคุกยาวร่วม ไผ่ ดาวดิน

Lazada จัดโปร จัดหนักลดทุกรายการ ลดสูงสุด 90%

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด