ผู้สูงอายุเฮ!!! แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงดำเนินการดังนี้...

แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงมีดำเนินการดังนี้...

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยมีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ในการออกบริกการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัย ให้สามารถกู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่ หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมสำหรับผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่ร่วมกับบิดามารดา โดยบิดามารดาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา และมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ผู้สูงอายุเฮ!!! แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงดำเนินการดังนี้...

ทั้งนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยของสมาคมไทยจะปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่กู้พร้อมทำประกันชีวิจ 4.25% และในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตที่ 4.50% เฉลี่ย 3 ปีแรก โดยมีเป้าหมายการปล่อยกู้รวมกันทุกธนาคารภายใน 6 เดือนจำนวน 10,000 ล้านบาท 

 

ผู้สูงอายุเฮ!!! แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงดำเนินการดังนี้...
 

ทั้งนี้หากผู้ใดที่สนใจทำการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทุกแห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

ผู้สูงอายุเฮ!!! แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงดำเนินการดังนี้...

 

ผู้สูงอายุเฮ!!! แบงก์ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัย สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ขอกู้ง่าย ๆ เพียงดำเนินการดังนี้...