ประชุมด่วนบอร์ดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ล่าสุดไฟเขียวผ่าชันสูตรศพ"แตงโม นิดา"รอบที่ ในวันที่ 17มี.ค.65นี้


   ประชุมด่วนบอร์ดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  อัพเดทล่าสุดได้ผลลงคะเเนน มีมติมติเอกฉันท์ 15 เสียง ไฟเขียวผ่าชันสูตรร่าง"เเตงโม นิดา"ครั้งที่2  วันที่17 มี.ค.65 นี้  โดยจะผ่าพิสูจน์ในเวลา 14.00 น. ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต

ด่วน เคาะวันเเล้ว มติเอกฉันท์อนุญาตผ่าชันสูตร"แตงโม นิดา"รอบ2

  ทั้งนี้ทาง"เนชั่นออนไลน์"เปิดเผยว่า แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย 1.ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ 2.ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 3.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5.เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6.นายกแพทยสภา 7.ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและ 8.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน 5 คน

ด่วน เคาะวันเเล้ว มติเอกฉันท์อนุญาตผ่าชันสูตร"แตงโม นิดา"รอบ2

 โดยเผยว่าที่ประชุมวันนี้ 16 มีนาคม 2565 มีมติคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์ ลงคะแนนเอกฉันท์ 15 เสียง อนุญาตผ่าชันสูตรศพ ดาราสาว"แตงโม นิดา" วันพรุ่งนี้ 17 มีนาคม 2565 

affaliate-2

ด่วน เคาะวันเเล้ว มติเอกฉันท์อนุญาตผ่าชันสูตร"แตงโม นิดา"รอบ2

   อัพเดทล่าสุด ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เตรียมการผ่าชันสูตรร่างแตงโมรอบที่2  วันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ด่วน เคาะวันเเล้ว มติเอกฉันท์อนุญาตผ่าชันสูตร"แตงโม นิดา"รอบ2