เปิด 6 เงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

เปิด 6 เงื่อนไขล่าสุดเงินดิจิทัลวอลเล็ต จะจ่ายเงินให้ประชาชนในไตรมาส ที่ 4 ปี 2567 และจ่ายทั้งก้อนครั้งเดียว 10,000 บาท

เรียกว่าเป็นที่รอคอยของหลายๆคนสำหรับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นโครงการเรือธงสำคัญของรัฐบาลเพื่อไทย ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้แถลงความชัดเจนอีกครั้ง ถึงกรอบการใช้วงเงินงบประมาณ เกณฑ์และเงื่อนไข

​สำหรับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต จะจ่ายเงินให้ประชาชนในไตรมาส ที่ 4 ปี 2567 และจ่ายทั้งก้อนครั้งเดียว 10,000 บาท

แหล่งวงเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการจำนวน 5 แสนล้านบาท จะใช้แหล่งงบประมาณทั้งหมด ​สามารถบริหารจัดการบริหารผ่านเงินงบประมาณได้ทั้งหมด ได้ใช้งบปี 2567-68 
ควบคู่กันไปแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 152,700 ล้านบาท
2.ใช้เงินจากมาตรา 28 ของธ.ก.ส. วงเงิน 172,300 ล้านบาท
3.บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 175,000 ล้านบาท

 

เปิด 6 เงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

เงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตดังนี้
1 คนไทยอายุเกิน 16 ปี ไม่มีเงินได้เกิน 8.4 แสนบาทต่อปีภาษี มีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2 การใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

- กลุ่มที่ 1 ประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ กำหนดให้ร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น เป็นเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง

-กลุ่มที่ 2 การใช้จ่ายระหว่าง ร้านค้า กับ ร้านค้า ไม่กำหนดเชิงพื้นที่ ไม่กำหนดขนาดของร้านค้า การใช้จ่ายได้หลายรอบ การเปลี่ยนแปลงรอบที่ 1 เป็นของประชาชนกับร้านค้า สินค้าทุกประเภท เว้น สินค้าอบายมุข สินค้าออนไลน์ น้ำมัน

 

เปิด 6 เงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง


 


3 วิธีการใช้จ่าย ใช้ระบบพัฒนาขึ้นเองโดยสำนักงานพัฒนาดิจิทัล ร่วมดีอี ทำซูเปอร์แอพพ์ ใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่น

4 คุณสมบัติร้านค้าที่ถอนเงิน ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น คือ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา เฉพาะผู้มีรายได้พึงประเมิน เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย การถอนเงินสด ถอนทันทีไม่ได้ ต้องถอนหลังจากใช้จ่ายรอบที่ 2 เป็นต้นไป ลดความเสี่ยงทุจริต เพิ่มพลังกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

5 ประชาชนและร้านค้า เข้าร่วมโครงการไตรมาส 3 ปี 2567 ใช้จ่าย ไตรมาส 4 ปี 2567

6 ป้องกันการทุจริต คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดหลักเกณฑ์ มีรองผบช.น. เป็นประธาน ผบช.ไซเบอร์ เป็นรองประธาน