เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่า ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ จะหมดอายุวันไหน

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมยังใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ หมดอายุวันไหน เช็กเลย

กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย เนื่องจากมีการปรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมด และจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทน ประเด็นนี้ ทำให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใบเดิมอยู่ มีคำถามว่า แล้วบัตรใบเดิม ยังใช้ได้อยู่ไหม แล้วใช้ได้ถึงเมื่อไร หมดเขตวันไหน

สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ออกในเดือนตุลาคม 2560 จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้น ตามกำหนดคือจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตรออกไปก่อนแล้ว เพื่อรอการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เท่ากับว่าในตอนนี้ ผู้ที่มีบัตรในปัจจุบันจะยังคงได้รับสวัสดิการเหมือนเดิม และใช้สิทธิได้ดังเดิมทุกประการ

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 

1. เปิดรับลงทะเบียน

  •  วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565

2. ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง

  • ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565
  • กรณีดังกล่าว ถ้าผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนรอตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าไม่ผ่าน ต้องรอแก้ไขข้อมูล

3. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

  •  เดือนมกราคม 2566
  •  ถ้าหากผ่าน รอยืนยันตัวตน ถ้าไม่ผ่าน สามารถอุทธรณ์ผล

4. ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ

  • ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566
  • สถานที่การยืนยันตัวตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

5. ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน

  • จะประกาศให้ทราบภายหลัง

คุณสมบัติของรายได้ของผู้ลงทะเบียน

  • ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
  • ต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซด์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่  สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในครั้งนี้ จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในปัจจุบัน และผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน