ผู้ใช้แรงงานเฮ เตรียมขึ้นค่าแรง เดือน ธ.ค. 66  เช็คเลยได้เท่าไหร่

กระทรวงแรงงาน เตรียมให้ของขวัญปีใหม่ผู้ใช้แรงงาน ขึ้นค่าแรงเพิ่มเดือน ธ.ค. 66 ให้มีแรงใจทำงานแต่ไม่ถึง 400 บาท/วัน ...

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค. 2566 กระทรวงแรงงานจะประกาศการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงานทั่วประเทศไทย แต่คงไม่ถึงวันละ 400 บาท ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยประกาศไว้

 

ผู้ใช้แรงงานเฮ เตรียมขึ้นค่าแรง เดือน ธ.ค. 66  เช็คเลยได้เท่าไหร่

 

หลังพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ทั้งปัจจัยเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการเดินสายรับฟังความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้าง การปรับขึ้นค่าจ้างรอบนี้แต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นไม่เท่ากัน โดยปรับสูงสุดคือหลักสิบบาทเท่านั้น

“การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรอบนี้ แม้จะเพิ่มไม่ถึงวันละ 400 บาท แต่ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันยังช่วยให้นายจ้างไม่ได้รับผลกระทบหนักมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีจำนวนมาก อาจต้องปลดแรงงานลงหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นไปสูงถึง 400 บาทต่อวัน แต่การปรับขึ้นค่าจ้างงวดต่อไปในช่วงสิ้นปี 2567 อาจเห็นค่าจ้าง 400 บาทได้ แต่ก็เป็นการขึ้นเพียงบางจังหวัดเท่านั้น”
 

ปัจจุบันจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดในประเทศไทย มี 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และภูเก็ต โดยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 354 บาท รองลงมามี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร อัตราค่าจ้างอยู่ที่วันละ 353 บาท

นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี ที่ประกอบด้วยตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แท้จริงและเป็นธรรม ล่าสุดได้สั่งการไปยังแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจ้างงานในกิจการต่างๆ ในจังหวัด ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ โดยเฉพาะการสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้างว่า ต้องการให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมากแค่ไหน ก่อนสรุปข้อมูลมาอีกครั้งภายในปลายเดือน พ.ย. 2566

 

ผู้ใช้แรงงานเฮ เตรียมขึ้นค่าแรง เดือน ธ.ค. 66  เช็คเลยได้เท่าไหร่
 

ทั้งนี้ยอมรับว่า ในปี 2565 จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลูกจ้างในหลายจังหวัด พบว่า มีจังหวัดมากถึง 31 จังหวัดที่แสดงเจตจำนงต่อกระทรวงแรงงานว่าจะไม่ขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และเมื่อย้อนไปในปี 2564 พบว่า มี 44 จังหวัดที่แจ้งว่าไม่ขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพราะส่วนใหญ่เกรงว่าจะมีความเสี่ยงตกงานในภายหลัง รวมทั้งไม่อยากย้ายไปทำงานในพื้นที่อื่น ซึ่งจะมีต้นทุนสูงขึ้น ทั้งค่าเดินทางและค่าเช่าบ้าน

 

ผู้ใช้แรงงานเฮ เตรียมขึ้นค่าแรง เดือน ธ.ค. 66  เช็คเลยได้เท่าไหร่

 

อย่างไรก็ตาม ในความคืบหน้าล่าสุดของการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2566 นั้น กระทรวงแรงงานได้ประชุมเพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว โดยแต่ละจังหวัดจะพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เสร็จภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566 ก่อนส่งผลประชุมมายังคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพิจารณาในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2566 ก่อนพิจารณาเห็นชอบอัตราค่าจ้างรอบใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค. 2566 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป