เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

รัฐบาล ยืนยันชัดเจน เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงิน "ดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาท " ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้ว

 อัปเดต เงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาพรวมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงการณ์เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66ว่า ถือเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินในโครงการจำนวน 50 ล้านคน ที่ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน และ / หรือ มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

  ส่วนที่มาของแหล่งเงินทุน ยืนยันว่า จะออกพระราชบัญญัติเงินกู้ เพื่อกู้เงิน 500,000 ล้านบาท โดยกู้กับสถาบันทางการเงินในประเทศ ส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือวินัยการเงินการคลังนั้น ฝ่ายกฎหมายและทีมเศรษฐกิจได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการคลังแน่นอน

เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

   นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเยือนประเทศต่างๆ เพื่อพูดเชิงรุกดึงการค้าการลงทุนให้สะดวกขึ้น ส่วนหากในอนาคตโครงการนี้ถูกยกเลิกรัฐบาลมีแผนสำรองคือ ต้องมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเพิ่ม เน้นการท่องเที่ยว วีซ่าฟรี การขยายเวลาให้บริการในสนามบิน และเร็วนี้อาจมีมหกรรมการจัดการหนี้นอกระบบรวมถึงการแก้กฎระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะไม่ถูกเลิก และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนแน่นอน

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10พ.ย.66 นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานแถลงข่าวรายละเอียด “โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet” โครงการดังกล่าวจะเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจรวม 600,000 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในโครงการ Digital Wallet 500,000 ล้านบาท ครอบคุลม 50 ล้านคน และอีก 100,000 ล้านบาท ใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

เงื่อนไขโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

 

• ให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน และมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

• กรณีถ้ารายได้เกิน 70,000 บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ หรือ ถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน

 

สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ Digital Wallet รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการแทน

 

ส่วนการใช้จ่ายนั้น ใช้การต่อยอดจากแอปฯ เป๋าตัง และใช้เทคโนโลยี Block chain ตรวจสอบป้องกันการทุจริต โดยจ่ายเงินกันแบบ Face-to-face จะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่อำเภอเดียวกับบัตรประชาชน ใช้สิทธิครั้งแรกภาย 6 เดือน และหากไม่ได้ใช้ สิทธิที่เหลืออยู่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบแล้ว จะสามารถใช้จับจ่ายต่อได้จนถึงเดือนเม.ย 2570

เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ซื้อทองเพรชพลอย หรือนำไปชำระหนี้ รวมถึงไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือเติมน้ำมัน

 

ร้านค้าที่เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ร้านค้าที่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 ยืนยัน ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

เงื่อนไขเงินดิจิทัล ซื้ออะไรได้ ไม่ได้ ??

 • ประชาชนจะสามารถจะใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้กับบริการได้
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้
 • ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้
 • ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอม ได้
 • ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้
 • แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้

 
เรื่องประเภทร้านค้า

 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องจด VAT
 • ร้านค้ารถเข็น ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอพเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

 

  ซึ่ง นายกฯเศรษฐา ย้ำว่า นโยบาย Digital Wallet นี้ คือ นโยบายที่ประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ผ่านสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาท ผมขอฝากนโยบายนี้ ให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันใช้สิทธิด้วยความภาคภูมิใจ เพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศชาติของเรา