ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด  855 บาท

ด่วน ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา สูงสุด 855 บาท มีอาชีพอะไรบ้างเช็คได้เลย....

วันนี้ 23 พ.ย. 66 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม. รับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอการประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 54 สาขาอาชีพ 

โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง

รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แล้ว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

 

กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา สรุปได้ดังนี้

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์

- ช่างเย็บ ระดับ 1 วันละ 370 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 575 บาท
- ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 645 บาท ระดับ 3 วันละ 825 บาท
- ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 วันละ 395 บาท ระดับ 2 วันละ 745 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
- ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 วันละ 380 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
- ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 510 บาท
- ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 665 บาท
- ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท
- ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) ระดับ 1 วันละ 565 บาท
- ช่างเครื่องถม ระดับ 1 วันละ 670 บาท
- พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 375 บาท ระดับ 2 วันละ 430 บาท
- พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
- พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 390 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท
- ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 455 บาท
- พนักงานตัดวาดรองเท้า ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 470 บาท
- พนักงานอัดพื้นรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ  475 บาท
- ช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
- พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท

สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

- ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 630 บาท
- ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 585 บาท ระดับ 3 วันละ 680 บาท
- ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 วันละ  430 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 640 บาท
- ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
- ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
- พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 วันละ 460 บาท
- พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท
- ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท


สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

- ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 445 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
- ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 วันละ 410 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 645 บาท
- ช่างฉาบปูน ระดับ 1 วันละ 455 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
- ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 650 บาท
- ช่างหินขัด ระดับ 1 วันละ 470 บาท
- ช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 วันละ 470 บาท
- ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 590 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
- ช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท
- ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันละ 690 บาท
- ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 580 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
- ช่างสีอาคาร ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 640    บาท
- ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 วันละ 510 บาท ระดับ 2 วันละ 625 บาท

สาขาอาชีพภาคบริการ

- นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 วันละ 495 บาท ระดับ 2 วันละ 620 บาท
- ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 540 บาท
- ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท
- ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
- ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 605 บาท
- การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันละ 535 บาท


สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 695 บาท
- ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
- ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 วันละ 485 บาท


สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

- ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
- ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 วันละ 540 บาท ระดับ 2 วันละ 685 บาท ระดับ 3 วันละ 855 บาท
- ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 610 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
- ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 วันละ 560 บาท
- ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 วันละ 585 บาท ระดับ 2 วันละ 660 บาท ระดับ 3 วันละ 755 บาท
- ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7