มติครม.เคาะแล้ว ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10%  ได้เท่าไหร่เช็คเลย

มติครม.เคาะแล้ว ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ67-68 ข้าราชการชั้นผู้น้อยบรรจุใหม่ เงินเดือนสตาร์ท 1.8 หมื่นบาท ในปี 2568

วันที่ 28พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้หลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้ 

 

มติครม.เคาะแล้ว ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10%  ได้เท่าไหร่เช็คเลย

 

“การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยในช่วง 2 ปีนี้ จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ไปถึง 18,000 บาท ส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงจะปรับขึ้นไปเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนต่างของเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปด้วย” นายดนุชา กล่าว

 

มติครม.เคาะแล้ว ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10%  ได้เท่าไหร่เช็คเลย

ส่วนวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งก่อนหน้านี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้สรุปผลการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ. , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” รวมไปถึงลูกจ้างรัฐ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งครม.ได้เห็นชอบแล้ววันนี้