"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP

"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP

ลิซ่า จะจัดตั้งสถาบันเต้น KPOP โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ บ้านเกิด อัพเกรดจากห้องเรียนนาฏศิลป์ โดยลิซ่าแสดงความตั้งใจกับงานนี้ว่า
"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP

“ฉันอยากให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างอิสระเสรีในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขึ้น และได้ทำตามความฝันโดยไม่ข้อจำกัด ฉันอยากสนับสนุนความฝันอันล้ำค่าของเด็กๆ อีกมากมาย” 

"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ซึ่งโครงการจะเริ่มต้นในปีนี้ สร้างพื้นที่วัฒนธรรมขึ้นในโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจึงจะจัดตั้งสถาบันสอนเต้น KPOP ที่มีครูสอนเต้นเป็นคนในท้องถิ่น นอกจากนี้โครงการยังสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ และอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ อีกด้วย

"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP

"ลิซ่า" ขออัพเกรดห้องเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.โนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถาบันเต้น KPOP
แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า