"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่

"กรมธนารักษ์"เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุ เป็นการยึดถือครอบครองที่ดินราชพัสดุโดยยังไม่มีการทำเอกสารขอเช่าพื้นที่

    21 มี.ค.65  นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา มีหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการยึดถือ ครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ ของ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย”หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ของหลวงพี่อุเทน ในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่ามีการบุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่ และได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่

 

โดยสำนักสงฆ์ของพระอุเทน หรือหลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้ใช้เป็นสถานที่เลี่ยงบาลีบวชพราหมณ์ให้กับ 2 ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ คดีแตงโม-นิดา

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่

ล่าสุด อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุหรือเป็นพื้นที่ครอบครองของหน่วยงานใด และศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ดังกล่าวเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2481 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใช้ในราชการทหาร (กองทัพบก) 

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่

affaliate-2

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยว่า มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัด และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อสร้างวัดว่ามีจำนวนเนื้อที่เท่าใด และขอรูปที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่

 ต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีว่า ไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำเป็นมูลนิธิแทน  ดังนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยไปดำเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และสำนักปฏิบัติธรรมนี้ จะต้องยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี 

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่
“ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ขอใช้หรือให้เช่าที่ดินราชพัสดุของศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ (กองทัพบก) ก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ”

"กรมธนารักษ์" เเจงเเล้ว สำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทน บุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การขอใช้ที่ราชพัสดุ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่าง และไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด โดยยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และกรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อน เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว จึงจะยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

cr.ภาพ
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว