DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ "ผู้เสียหายโดยตรง" ไม่ได้ร้องขอ

DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้ร้องขอ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการยุติธรรม

รายงานล่าสุดหลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ "ดีเอสไอ" นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมร่วมกับหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับคดีแตงโม นิดา ตกเรือ ล่าสุด DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้ร้องขอ ชี้ผิดต่อชีวิต ระบุในประกาศดังนี้

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ "ดีเอสไอ" นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญคณะแพทย์จาก"สถาบันนิติวิทยาศาสตร์" และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรการเสียชีวิตของ นางสาวภัทรธิดา(นิดา) พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" มาประชุมร่วมกันเพื่อขอทราบข้อเท็จจริง และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งรับข้อแนะนำในการสืบสวนกรณีดังกล่าว

 

DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ "ผู้เสียหายโดยตรง" ไม่ได้ร้องขอ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  มีภาคประชาชนเข้ายื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้พิจารณาการเสียชีวิต"แตงโม นิดา" เพื่อขอให้เสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ "กคพ." มีมติรับเป็น"คดีพิเศษ" และประสงค์ให้นำกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาใช้ในการดำเนินคดีดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ความจริง เนื่องจากปรากฏเป็นที่สงสัยของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุการตาย
 

DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ "ผู้เสียหายโดยตรง" ไม่ได้ร้องขอ

 

โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้เรื่องนี้ตัวผู้เสียหายโดยตรงจะมิได้มาร้องขอ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่"สาธารณชน"มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมีหน้าที่ต้อง"ทำความจริงให้ปรากฏ" จึงรับเรื่องดังกล่าวไว้ทำการสืบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อไป โดยได้เชิญคณะแพทย์จาก"สถาบันนิติวิทยาศาสตร์" และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ มาประชุมร่วมกันในวันนี้ 

 

DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ "ผู้เสียหายโดยตรง" ไม่ได้ร้องขอ

นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึง ผลการประชุมว่า จากการประชุมกับคณะแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ ผลการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่ 1 โดย"แพทย์นิติเวช" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการ พบว่าผลตรวจทาง"นิติวิทยาศาสตร์"เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการตรวจชันสูตรพลิกศพ โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงทางคดีและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์  หลังจากนี้คณะพนักงานสืบสวนจะเร่งเดินหน้าแสวงหาหลักฐานทางคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

"กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการค้นหาความจริงและทำความจริงในเรื่องนี้ให้ปรากฏ  เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการยุติธรรม"

 

DSI รับสืบสวนคดีแตงโม แม้ "ผู้เสียหายโดยตรง" ไม่ได้ร้องขอ