"ทนายเกิดผล" ซัด"ขุน ชานนท์" หลังรู้จบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิด

อ่วมอีก "ทนายเกิดผล" ซัด "ขุน ชานนท์" หลังรู้เรียนจบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิดชี้ช่องเอาแต่ได้....

จากกรณีดราม่า "ขุน ชานนท์" ดาราที่ขับรถชน"น้องติ๊ก"ผู้ช่วยพยาบาลสาว วัย 21 ปี แต่ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้จนผู้เป็นแม่ต้องออกมาทวงความยุติธรรมให้ลูกสาว  โดยบทสรุปของเรื่องนี้มีการต่อรองกันได้ในรายการโหนกระแสจนขุนยอมจ่าย20,000 บาท แล้วจบจากยอด 30,000 บาท ร้องถึง หนุ่ม กรรชัย ต้องออกปากว่าจะเติมให้อีก 10,000บาท เพราะสงสารทางฝ่าย"น้องติ๊ก"มาก 

 

\"ทนายเกิดผล\" ซัด\"ขุน ชานนท์\" หลังรู้จบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิด

     

ทั้งนี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ประวัติการศึกษาของ "ขุน ชานนท์"  พบว่าเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ด้านทนายเกิดผล แก้วเกิด เมื่อรู้ประวัติการศึกษาของ"ขุน ชานนท์"  จึงได้ออกมาโพสต์เตือนสติว่า... จบมาแล้วอาจจะลืม หรือ อาจจะหัวหมอ แสร้งทำลืมข้อกฎหมาย งั้นพี่ทนายจะเตือนความจำให้...ที่ขุน บอกว่า ผู้เสียหายควรได้รับเพียง 20,000 บาท เพราะ ค่ารักษาพยาบาล พรบ.รถจักรยานยนต์ ของผู้เสียหาย จ่ายไปแล้ว แต่ขุน ลืมไปหรือเปล่า ว่า ขุนยังไม่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับน้องเขาสักบาท ทั้งที่ตัวน้องเขามีหลักฐาน มีใบเสร็จมาแสดง ในรายการ โหนกระแส ที่จ่ายไป เกือบ 30,000 บาทขุน มาขอต่อรองในรายการ เหลือ 20,000 บาทและแม่เขาก็ยอมแต่เอาตามกฎหมาย 

ฟังนะขุน ‼แม้ ค่ารักษาพยาบาล สองหมื่นกว่าบาท พรบ.รถจักยานยนต์ น้องเขาจะเป็นคนจ่ายไป แต่ตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์เรียกค่าใช้จ่ายกับขุนในฐานะผู้ทำละเมิด ได้อีกทางตามกฎหมายอยู่แล้วจบกฎหมาย ต้องรู้จักกฎหมาย ใช้กฎหมายให้เป็น และมีคุณธรรม นะขุน ไม่ใช่จบมาแบบ นกแก้ว นกขุนทอง และใช้กฎหมายชี้ช่องเอาแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่เหลือคุณธรรม นะขุนนะ 

- คำพิพากศาลฎีกา 2040/2539  
#สิทธิของโจทก์ที่ได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยเป็นสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535  ส่วนสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากจำเลย เป็นสิทธิตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม  พ.ศ.   2533  #เมื่อเป็นสิทธิตามกฎหมายแต่ละฉบับ

 

\"ทนายเกิดผล\" ซัด\"ขุน ชานนท์\" หลังรู้จบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิด

 

โดยโจทก์ด้องเสียเบี้ยประกันภัยและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสมทบแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนดไว้  ซึ่งต้องชำระทั้ง  2  ทาง และ  พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533   #ไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิมิให้ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอื่นมารับเงินทดแทนอีก จำเลยจึงยกเอาเหตุที่โจทก์ได้รับเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยมา #แล้วมาอ้างเพื่อไม่จ่ายเงินค่าทดแทนตาม พ.ร.บ.  ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้แก่โจทก์หาได้ไม่  โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการเเพทย์จากจำเลย

 

\"ทนายเกิดผล\" ซัด\"ขุน ชานนท์\" หลังรู้จบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิด

- คำพิพากษาฎีกาที่ 8467/2559  แม้โจทก์จะไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอัน #เนื่องจากการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545  ซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันเป็นสิทธิของโจทก์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ไม่เกี่ยวกับความผิดของจำเลยที่ 1  ผู้ทำละเมิด โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้

- ฎีกาที่ 15031/2555  จำเลยที่ 2  ร่วมสั่งการให้จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์  #แม้โจทก์จะมิได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง #โจทก์ก็มีสิทธิเรียกค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยทั้งสองได้

 

\"ทนายเกิดผล\" ซัด\"ขุน ชานนท์\" หลังรู้จบอะไร ลั่น อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิด