svasdssvasds
"บุญถาวร"จัดหนัก เขียนหนังสือ ร้องเรียนมารยาททนายความ งานนี้งานใหญ่แล้ว

"นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์" ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ โพสต์ข้อความ ขอร้องเรียนมารยาททนายความ ต่อ ประธานกรรมการมรรยาททนายความ

"นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์" ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

เรื่อง   ขอร้องเรียนมารยาททนายความ
เรียน   ประธานกรรมการมรรยาททนายความ

"บุญถาวร"จัดหนัก เขียนหนังสือ ร้องเรียนมารยาททนายความ งานนี้งานใหญ่แล้ว
           เนื่องผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนไทยความว่าปัจจุบันได้มีทนายความสังกัดสภาทนายความฯออกมาวิพากวิจารณ์อรรถคดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในลักษณะที่ตนเองเป็นผู้รอบรู้กฏหมายและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคดีอาญาและแพ่งทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีส่วนได้เสียในคดีอย่างเช่นคดีกรณีการเสียชีวิตของดาราดังแตงโมที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันไปในลักษณะที่ออกมาให้ความเห็นชี้นำสังคมถึงสาเหตุการตายของแตงโมว่าเป็นเพราะอะไรและยังมีการพูดถึงบุคคลที่เป็นผู้เสียหายในลักษณะส่อเสียดและเย้ยหยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งๆที่ตนเองไม่ได้เป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฏหมายในคดีดังกล่าว
             นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีทนายความจำนวนมากออกมาโฆษณาชวนเชื่อแก่พี่น้องประชาชนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆว่าตนเองเป็นทนายความและมีความเชี่ยวชาญในคดีต่างๆโดยมีลักษณะป่าวประกาศโฆษณาทำให้ประชาชนหลงเชื่อและไปใช้บริการอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิขององค์กร(ปรากฏข้อเท็จจริงตามสื่อออนไลน์)
           ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความกระจ่างชัดในบทบาทและหน้าที่ของทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความขอให้ทางคณะกรรมการมรรยาททนายความได้โปรดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีทางมรรยาททนายความให้เป็นไปตามข้อบังคับและเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คดีของประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของทนายความว่าสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร

affaliate-2


          ขอให้ทางคณะกรรมการมรรยาททนายความได้ออกมาให้ความเห็นหรือออกประกาศถึงบทบาทหน้าที่ของทนายความว่าสิ่งไหนหรือการกระทำใดสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งไหนผิดหรือไม่ผิดหรือไม่อย่างไรเพื่อให้แนวทางในการทำงานและเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางวิชาชีพทนายความซึ่งถือว่าเป็นผู้นำมติชนของสังคมไทยต่อไป
         เพื่อให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวของเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลขอให้ทางสภาทนายความได้โปรดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
         “ ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานการทำหน้าที่ทนายความและนักกฎหมายที่ดีจะอยู่เป็นตำนานตลอดไป”
         จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
         ขอแสดงความนับถือ
นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์หรือธนพัชญ์ ศิริธาราสินธ์ุ
   ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายพรรคการเมือง
   ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่ม 16 ส.ส.
          31 พฤษภาคม 2565


"บุญถาวร"จัดหนัก เขียนหนังสือ ร้องเรียนมารยาททนายความ งานนี้งานใหญ่แล้ว

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด