ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖

ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ) ตั้งปณิธานทำประโยชน์ให้แผ่นดินชั่วชีวิต

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่าน "ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล" เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย "ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล" ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖

โดย ตั๊ก บงกช ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมเผยภาพแห่งความปิติ หลังได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมระบุข้อความว่า "เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินจะยึดการที่ได้เรียนรู้การเกษตรสืบสานต่อยอดเเละทำให้ถูกต้องอย่างที่ได้รับความรู้มาจากมูลนิธิชัยพัฒนา"

 

ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖


สำหรับ ตั๊ก บงกช ไม่เพียงจะเป็นนักแสดงฝีมือคุณภาพที่ฉลาดไหวพริบดีพร้อมทั้งยังติดดิน เป็นที่คนไทยรู้จักดีเท่านั้น แต่หากใครที่ได้ติดตามชีวิตเธอแล้ว จะเห็นว่าเธอยังเป็นผู้ที่มักจะหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ชื่นชมของสังคม 

affaliate-2

รวมถึงได้เข้าร่วมศึกษาด้านเกษตรกับ มูลนิธิชัยพัฒนา จนได้เป็นนักเรียนศูนย์ รวมไปถึงได้นำชื่อเสียงและความรู้ที่ได้ศึกษาจากศูนย์ชัยพัฒนามาส่งต่อ ต่อยอดความรู้ให้กับผู้คน เพื่อเป็นจิตอาสาต่อไป และทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อส่งทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ นับเป็นการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖

 

ขอบคุณ IG : bong_kod_tak