โครงการ"โตโน่ ว่ายน้ำข้ามโขง" เปิดแผนการใช้เงิน จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าว จะถูกเอาไปช่วยเหลือในส่วนไหนบ้าง

   โครงการ "One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ที่ทาง "โตโน่ ภาคิน" ว่ายน้ำข้ามโขง ไปกลับระหว่าง2ประเทศ ไทย-ลาว ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร  โดย โตโน่ เริ่มว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงวันแรกเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป   ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน
 

   อัปเดตยอดเงินบริจาคล่าสุด ยอดบริจาคช่วย"โครงการโตโน่ 14ล้าน"  โดยพุ่งทะลุ  14,475,894 บาทไปเรียบร้อยแล้ว จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16,944,400 บาท  คาดกันว่ายอดบริจาคคงจะทะลุเป้าไปเป็นจำนวนมากแน่นอน ซึ่งมีการ "โตโน่"ว่ายน้ำข้ามโขง เปิดแผนการใช้เงินจากยอดบริจาค16ล้านบาท 

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

 


เปิดแผนการใช้เงินบริจาค16ล้านบาทของโตโน่ ซึ่งเริ่มจากการใช้เงินสำหรับโรงพยาบาลนครพนม แบ่งออกเป็นดังนี้

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

1.เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดท่อ ราคาต่อหน่วย 1,800,000 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท 

2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ เคลื่อนย้ายได้ ราคาต่อหน่วย 450,000 จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท 

3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ขนาดกลาง ราคาต่อหน่วย 800,000 จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 1,600,000.00 บาท 

4.เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นหัวใจ ราคาต่อหน่วย 150,000 จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 300,000.00 บาท 

5.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด ราคาต่อหน่วย 55,000 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน 550,000.00 บาท 

6.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญารชีพ monitor ราคาต่อหน่วย 150,000 จำนวน 6 เครื่อง จำนวนเงิน 900,000.00 บาท

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

7.เตียงสำหรับผู้ป่วย ICU ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทล ราคาต่อหน่วย 55,000 จำนวนต่อเครื่อง 10 เครื่อง จำนวนเงิน 550,000.00 บาท 

8.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ราคาต่อหน่วย 330,000 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 330,000.00 บาท 

10.เครื่องวัดความดันแบบ Manual 6 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 7,000 จำนวน 6 เครื่อง จำนวนเงิน 42,000.00 บาท 

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

เเผนการใช้เงินสำหรับโรงพยาบาลแขวงคำม่วน

1.เครื่องอัลตร้าซาวน์ Diamentios ราคาต่อหน่วย 1,400,000 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท 

2.เครื่องช่วยหายใจ ราคาต่อหน่วย 750,000 จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท

3.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ monitor ราคาต่อหน่วย 150,000 จำนวน 3 เครื่อง จำนวนเงิน 450,000.00 บาท 

4.ตู้อบฆ่าเชื้อทางการแพทย์ ราคาต่อหน่วย 850,000 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 850,000.00 บาท 

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

5.เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ราคาต่อหน่วย 1,300,000 จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 2,600,000.00 บาท 

6.ตู้อบสำหรับทารกแรกกิด ราคาต่อหน่วย 550,000 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,100,000.00 บาท 

\"โตโน่\"เปิดเผยแล้ว แผนการใช้เงินทั้งหมด จากเป้าหมายยอดรับบริจาค16ล้าน

 

7.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดแผ่รังสี ( Radiant Warmer ) ราคาต่อหน่วย 450,000 จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 900,000.00 บาท

8.เครื่องกระตุกหัวใจ AED ราคาต่อหน่วย 80,000 จำนวน 3 เครื่อง จำนวนเงิน 240,000.00 บาท 

cr.เทใจ /  เก็บรักษ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainews