เงื่อนไขใหม่ "มิสแกรนด์ฯ" ประกาศ ไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นางสาวไทย

วันที่ 19 มกราคม 2566 เพจ "มิสแกรนด์ไทยแลนด์" ประกาศเงื่อนไขใหม่ล่าสุด ไม่รับผู้สมัครที่เคยผ่านเวที MUT-นางสาวไทย

วันที่ 19 มกราคม 2566 เพจเฟซบุ๊ก Miss Grand Thailand ประกาศเงื่อนไขรับผู้สมัครมิสแกรนด์ใหม่ล่าสุด ไม่รับผู้ที่เคยผ่านเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และ นางสาวไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขใหม่ "มิสแกรนด์ฯ" ประกาศ ไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นาวสาวไทย

 

MISS GRAND THAILAND 19 มกราคม 2566

เรื่อง เงื่อนไขการรับผู้สมัครผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัด ตามที่ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน) ผู้จัดการประกวด Miss Grand Thailand ได้กำหนดเงื่อนไขรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัด เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดตามที่ระบุในสัญญาแล้วนั้น บัดนี้ กองประกวด Miss Grand Thailand ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทเวทีการประกวด Miss Grand Thailand โดยไม่อนุญาตให้ท่านรับสมัครผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และ นางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป รวมไปถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด ถึงแม้ไม่ได้ตำแหน่งก็ตาม

จึงขอความร่วมมือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากท่านละเลย และ/หรือ จงใจละเมิดระเบียบดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเหตุทำให้ท่านขาดคุณสมบัติในการเป็น Provincial Director (PD) และการพิจารณาสิทธิพิเศษอื่นๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือกับองค์กรมิสแกรนด์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามตามอย่างเคร่งครัด
กองประกวด Miss Grand Thailand

 

เงื่อนไขใหม่ "มิสแกรนด์ฯ" ประกาศ ไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นาวสาวไทย

 

เงื่อนไขใหม่ "มิสแกรนด์ฯ" ประกาศ ไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นาวสาวไทย

 

เงื่อนไขใหม่ "มิสแกรนด์ฯ" ประกาศ ไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นาวสาวไทย

 

ขอบคุณ Miss Grand Thailand

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline