สมาคมสมาพันธ์นักข่าว ออกโรงป้อง "หนุ่ม กรรชัย" ดราม่าเสนอข่าว เชื่อมจิต

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ ถึง พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงการนำเสนอเรื่องราวการเชื่อมจิต

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ ถึง บุคคลที่ได้รับโล่เกียรติยศ "ฐานันดร 4" อย่างพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ล่าสุดถูกกลุ่มบุคคลพาดพิง ถึงการนำเสนอเรื่องราวการเชื่อมจิต ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ระบุว่า 

 

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว ออกโรงป้อง "หนุ่ม กรรชัย" ดราม่าเสนอข่าว เชื่อมจิต

สืบเนื่องจากที่ในกระแสสังคมกำลังกระจายข่าวอยู่ ในเรื่องอ้างเป็นผู้เชื่อมจิตได้ ถึงเรื่องที่มีการกล่าวหาพาดพิงถึง คุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ว่าเป็นสื่อที่ไม่เหมาะสมไม่คิดก่อนไม่หาข้อเท็จจริงก่อน แล้วนำมาเผยแพร่ จึงขอเรียนชี้แจงดังนี้

สื่อมวลชนเองก็ได้ตีแผ่เรื่องราวเพื่อตั้งข้อสังเกตเป็นยังไง เสนอทุกแง่มุมมองต่างๆ ในมุมของข้อเท็จจริง ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร เรื่องวิธีการเชื่อมทางจิต เป็นเรื่องแยกแยะความเชื่อของแต่ละบุคคล สังคมจะได้รับรู้ทุก ด้าน และคุณกรรชัย กำเนิดพลอย ก็ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ "ฐานันดร 4" ประจำปี 2562 จากสมาคม สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่รางวัลนี้เพื่อมอบให้ผู้ที่ทำงานด้านการข่าว ผู้ดำเนินรายการ/พิธีกรสถานี วิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการข่าว นักข่าวสื่อมวลชนทุกแขนง โดยสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะขับเคลื่อนสังคม ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร จากการทำหน้าที่สื่อเป็นผู้ดำเนินรายการ/พิธีกรทางสถานีโทรทัศน์ จึงได้รับโล่เกียรติยศนี้อย่างภาคภูมิด้วยความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

จึงขอเรียนชี้แจ้งว่า คุณกรรชัย กำเนิดพลอย และ คุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ในฐานะผู้ดำเนิน รายการ/พิธีกร ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมได้รับโล่เกียรติยศ "ฐานันดร 4" นี้ ทั้งยังคงมีความพิสูจน์ภาคภูมิใจทั้งผู้มอบและผู้ได้รับมอบร่วมกันสร้างเสริมเป็นการแจ้งให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่าทุกท่านที่ได้รับ เป็นผู้ที่เหมาะสม อันจะเป็นพลังเป็นกำลังใจให้คนทำข่าวเพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสมาพันธ์ นักข่าว(ประเทศไทย) ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงนามโดย นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว ออกโรงป้อง "หนุ่ม กรรชัย" ดราม่าเสนอข่าว เชื่อมจิต