เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบ

อาลัยศิลปินชั้นครู "ครูแป๊ะ"กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอด นับเป็นการสูญเสียกำลังหลักของวงการคีตศิลป์ ดนตรีไทย

เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู "ครูแป๊ะ"กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ51 ปี   นับเป็นการสูญเสียกำลังหลักของวงการคีตศิลป์ ดนตรีไทยครั้งสำคัญอย่างแท้จริง

เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบ

สำหรับ ครูแป๊ะ กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของกรมศิลปากร ประจำปี 2563
ได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ด้วยโรคมะเร็งปอด ที่ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 51 ปี

เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบ
กำหนดสวดพระอภิธรรม กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ

ณ ศาลา3 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)

 

  • วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม 2567

เวลา 14.00 นพิธีพิธีรดน้ำศพ
เวลา19.00 น สวดพระอภิธรรม

 

  • วันอังคารที่14-เสาร์ที่19 

สวดพระอภิธรรมเวลา19.00 น

  • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

เวลา10.30 น พิธีบำเพ็ญกุศล 7วัน
เวลา19.00 น สวดพระอภิธรรม
เวลา 20.30 น พิธีบรรจุศพ

ประวัติ  ครูแป๊ะ กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ 


คีตศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของกรมศิลปากร ประจำปี 2563

เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบ
เป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคีตศิลป์ไทยหลายท่าน เป็นคีตศิลปินมากความสามารถ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเกสายบรมครูหอมหวลอย่างครบถ้วนอีกท่านหนึ่ง


มีผลงานด้านคีตศิลป์ไทยอาทิ การขับร้องประกอบการแสดงการอ่านทำนองเสนาะการขับเสภา  การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทย เป็นผู้ประพันธ์บทขับร้องและบรรจุเพลงสำหรับการแสดงต่างๆ และได้ดำเนินงานร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร


 อีกทั้งนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศกว่า19ประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ยังเป็นผู้แสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ที่ศาลาเฉลิมกรุง และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงจัดขึ้น  และเป็นผู้ขับร้องในการแสดงโขนและการแสดงดนตรีเสมอมา เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สืบสานด้านลิเกทรงเครื่องนำพาให้บุคคลรุ่นใหม่ได้รู้จักลิเกทรงเครื่องที่สูญหายไปในช่วงระยะเวลา

เรื่องเศร้าคนบันเทิง สิ้นศิลปินชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบ
ผลงานล่าสุดร่วมดูแลด้านนาฏยศาสตร์ และศิลปการแสดงในละคร บุษบาลุยไฟ และผลงานที่ค้างคาชิ้นชุดท้ายคือการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด หม่อมเป็ดเสด็จประทาน ในงานเปิดตัวละครเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ ไทยพีบีเอส 
ตลอดชีวิตครูแป๊ะเป็นบุคคลที่สืบสานงานศิลป์สืบสานสมบัติของชาติไว้จนวาระสุดท้าย

cr.ดาราภาพยนตร์