เปิดยอดผ้าป่า"นุ๊กปาย"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า"นุ๊ก-ปาย"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ สร้างเมรุและศาลาธรรมสังเวช วัดป่ารัตนเกษม (ศาลาแดง) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น


วันที่ 19 มิ.ย.67 บรรยากาศ "นุ๊กปาย"เด็กสร้างวัด  พร้อมแฟนคลับ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าเพื่อสร้างเมรุและศาลา ณ วัดป่ารัตนเกษม (ศาลาแดง) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  พร้อมเปิดยอดทำบุญครั้งใหญ่ 

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น
โปรเจคบุญ ครั้งที่ 4 ของวัดป่ารัตนเกษม (ศาลาแดง) ซึ่งแต่ก่อนวัดแห่งนี้ค่อนข้างเดินทางลำบาก ถนนดินแดง ระบบน้ำไม่มี 
ครั้งที่ 1 น้องๆจึงร่วมบุญสร้าง ถนนทางขึ้นวัด จากถนนดินแดงเป็นถนนคอนกรีต  
ครั้งที่ 2 บุญสร้างระบบน้ำบาดาล
บุญที่ 3 สร้างเจดีย์บูรพาจารย์ หลวงตาบุญจง 

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น
และบุญครั้งที่ 4 นี้เป็นการสร้างเมรุ เผาศพและศาลาธรรมสังเวช ให้กับวัดป่ารัตนเกษม(ศาลาแดง) และชาวบ้านน้อยกลาง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น
งานบุญใหญ่วันนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.นุ๊ก ธนดล - ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมด้วยแฟนคลับขอเชิญทุกคนร่วมถวายผ้าป่าเพื่อสร้างเมรุ และศาลาธรรมสังเวช วัดป่ารัตนเกษม (ศาลาแดง)

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

ซึ่งเป็นปัจจัยที่พี่ๆมอบให้นุ๊กปายหน้าเวที เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างวางรากฐานเมรุ สร้างไปเรื่อยๆ และจะเก็บสะสมปัจจัยหน้าเวทีไว้ จนเมรุและศาลาพักศพสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับวัดและชาวบ้านทุกคน

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า นุ๊กปายสร้างเมรุ และศาลาธรรมสังเวช วัดป่ารัตนเกษม 

ยอดผ้าป่าสร้างเมรุ และศาลาวัดป่ารัตนเกษม(ศาลาแดง) ยอดทั้งหมด 544,911 บาท

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น

เปิดยอดผ้าป่า\"นุ๊กปาย\"เด็กสร้างวัด ทำบุญครั้งใหญ่ วัดป่ารัตนเกษม ขอนแก่น