สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก

วันที่ 16 ม.ค. 61 เว็บไซต์ laosupdate สื่อของประเทศลาว รายงานว่า ทางรัฐบาลลาวเตรียมเสนอให้ "ทุ่งไหหิน" โบราณสถานสำคัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ตอนเหนือของประเทศ ต่อคณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นมรดกโลก

 

สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก

โดยทางกรมมรดกของ สปป.ลาว ได้จัดทำเอกสารการนำเสนอทุ่งไหหิน เป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ต่อจากเมืองหลวงพระบาง และปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก โดยจะมีการนำเรื่องเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อมรดกโลก ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ ที่นครหลวงเวียงจัน เพื่อลงมติรับรอง ก่อนที่จะให้นายกรัฐมนตรีลงนาม แล้วส่งเรื่องไปยังยูเนสโก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

 

สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก

 

สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก

สำหรับ ทุ่งไหหิน จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายไห ตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลามากว่าพันปี อยู่ในพื้นที่ราบสูงของเมืองโพนสวรรค์ แขวงเชียงขวาง ทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบในสงครามเวียดนาม ก้อนหินนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้สรรค์สร้าง และสร้างด้วยวัตถุประสงค์ใด ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่กระจ่างได้

 

สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก

 

สถานที่ที่มีประวัติมายาวนาน!!! ลาว เตรียมเสนอ "ทุ่งไหหิน" แหล่งโบราณคดีสำคัญแก่ "ยูเนสโก" ให้ประกาศเป็นมรดกโลก