โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

เมื่อวันพุธ (22 ธ.ค.) องค์การโบราณวัตถุอิสราเอล (IAA) เปิดเผยว่าคณะนักโบราณคดีทางทะเลค้นพบสมบัติหายากบางส่วนจากซากเรือโบราณอับปางใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

โดยการค้นพบ ซากเรือโบราณ อับปางใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการวิเคราะห์ว่าอาจได้รับความเสียหายจากพายุรุนแรงในสมัยโรมันและมัมลุก จำนวน 2 ลำ

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

 

สินค้าที่เคยอยู่บนเรือและซากเรือกระจัดกระจายอยู่ใต้น่านน้ำนอกชายฝั่งเมืองซีซาเรีย ณ ความลึกราว 4 เมตร ส่วนสารพัดโบราณวัตถุที่ค้นพบ ได้แก่ เหรียญเงินและสัมฤทธิ์หลายร้อยเหรียญ รูปปั้นนกอินทรีสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การปกครองของโรมัน รูปปั้นละครใบ้โรมันสวมหน้ากากตลก ระฆังสัมฤทธิ์ที่ถูกใช้เพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย รวมถึงภาชนะดินเผา

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

 

คณะนักโบราณคดียังค้นพบอัญมณีสีแดงสำหรับใส่ในแหวน ซึ่งมีการแกะสลักสัญลักษณ์รูปพิณ และแหวนทองคำ 8 เหลี่ยมหนาประดับพลอยสีเขียว ซึ่งนักวิจัยระบุว่าพลอยสีเขียวดังกล่าวเป็นภาพของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Good Shepherd) หนึ่งในภาพยุคแรกสุดที่ใช้ในศาสนาคริสต์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระเยซู

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

โลกค้นพบสมบัติจาก ซากเรือโบราณ ใต้บาดาลเมดิเตอร์เรเนียน

ที่มา xinhuathai