ลาวบริจาค 'ช้างเอเชีย' ให้กัมพูชา หวังกระชับมิตรภาพความสามัคคี

ลาวส่งมอบช้างเอเชียหายาก กระชับมิตรภาพและความสามัคคีปรองดอง ระหว่างประชาชนและประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ (12 พ.ค.) ลาวส่งมอบช้างเอเชียหายาก เพศผู้ วัย 3 ปี 7 เดือน และเพศเมีย วัย 3 ปี 9 เดือน จำนวน 1 คู่ ให้กัมพูชา เพื่อกระชับมิตรภาพและความสามัคคีปรองดองระหว่างประชาชนและประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ลาวบริจาค

ลิงค์คัม ดวงสะหวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว และดิธ ตินา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบที่สวนสัตว์ ป่าคุ้มครองและสวนพฤกษศาสตร์พนมตาเมาในจังหวัดตาแก้วของกัมพูชา

ลาวบริจาค

ลิงค์คัมกล่าวว่าช้างคู่นี้ถือเป็นของขวัญจากทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว ที่ถวายให้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขณะทองลุนเยือนกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
"ช้างเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมิตรภาพดั้งเดิมและความสามัคคีปรองดองระหว่างประชาชนและประเทศทั้งสอง" ลิงค์คัมกล่าว โดยลาวยังส่งควาญช้าง 2 คน เพื่อช่วยดูแลช้างคู่นี้ที่สวนสัตว์ฯ ของกัมพูชาเป็นเวลา 6 เดือนด้วย

ลาวบริจาค

ด้านตินากล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวลาวสำหรับการบริจาคช้างคู่นี้ให้กัมพูชา ซึ่งถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่จะเปิดบทใหม่ของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ช้าง

ลาวบริจาค
อนึ่ง ช้างเอเชียจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) โดยปัจจุบันกัมพูชามีช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงราว 75 ตัว และช้างป่าในป่าธรรมชาติราว 400-600 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามเทือกเขากระวานและที่ราบทางตะวันออกของจังหวัดมณฑลคีรี จังหวัดรัตนคีรี และจังหวัดสตึงแตรง

ลาวบริจาค

(บันทึกภาพวันที่ 12 พ.ค. 2024)
(แฟ้มภาพซินหัว : ช้างคู่หนึ่งที่ลาวบริจาคในสวนสัตว์ ป่าคุ้มครอง และสวนพฤกษศาสตร์พนมตาเมา ในจังหวัดตาแก้วของกัมพูชา วันที่ 12 พ.ค. 2024)

ลาวบริจาค

CR.ซินหัวไทย