ประวัติ พระอาจารย์ทิม ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

เปิดประวัติ พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ผู้สร้างพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

     พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม) เดิมท่านชื่อ ทิม พรหมประดู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๕ ณ บ้านนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นบุตรของนายอินทอง กับนางนุ่ม พรหมประดู่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๖ คน เมื่อท่านอายุได้ ๙ ขวบ บิดามารดาได้ฝากให้อยู่กับ “พระครูภัทรกรณ์โกวิท” ซึ่งขณะนั้นยังเป็น “พระแดง ธมฺมโชโต” เจ้าอาวาสวัดนาประดู่ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเพื่อจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนาประดู่

ประวัติ พระอาจารย์ทิม ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

     เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี พระอาจารย์ทิม ได้บวชเป็นสามเณร จากนั้นได้สึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาจนอายุได้ ๒๐ ปี จึงได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดนาประดู่ โดยจำพรรษาที่วัดนาประดู่ ๒ พรรษา หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม

     ต่อมาได้ย้ายกลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนาประดู่ หลังจากนั้นใน พ.ศ.๒๔๘๔ ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ซึ่งในตอนแรกยังคงไปๆ มาๆ ระหว่างวัดช้างให้กับวัดนาประดู่ เพราะท่านยังเป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดนาประดู่

     ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ จ.ปัตตานี รถไฟสายใต้จากหาดใหญ่ไปสุไหงโก-ลก ต้องขนทหารและสัมภาระผ่านหน้าวัดช้างให้วันละหลายๆ เที่ยว และหลายๆ ขบวน ทำให้ประชาชนขวัญเสีย หวาดกลัวภัยสงคราม พระอาจารย์ทิม ต้องรับภาระหนัก คือ ต้องจัดหาอาหารและที่พักแก่ผู้ที่เดินทางผ่านวัดไม่เว้นแต่ละวัน นับเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตั้งแต่ต้น

ประวัติ พระอาจารย์ทิม ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

 

     เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ทิมไปอยู่ที่วัดช้างให้ใหม่ๆ วัดช้างให้อยู่ในสภาพที่ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม ท่านจึงได้ริเริ่มตกแต่งสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดให้เป็นที่น่าเคารพบูชา

     พระอาจารย์ทิม ได้ดำริที่จะสร้างอุโบสถ จึงได้จัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด ขึ้นมาเมื่อปี ๒๔๙๗ โดยมีนายอนันต์ คณานุรักษ์ ร่วมจัดสร้างด้วยเพื่อหาทุนสร้างอุโบสถ

     พระหลวงพ่อทวด รุ่นแรก ปี ๒๔๙๗ จัดสร้างด้วยเนื้อว่าน ทำพิธีปลุกเสกโดย พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ได้เงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาที่เช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวด จำนวนหนึ่งสร้างอุโบสถ และปรับปรุงบริเวณวัดช้างให้ที่รกร้างให้ดีขึ้น

ประวัติ พระอาจารย์ทิม ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

     พระอาจารย์ทิม ได้เริ่มอาพาธด้วยโรคมะเร็งที่หลอดอาหารตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ และได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ถึงแม้ว่าพระอาจารย์ทิมได้มรณภาพไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ อาทิ อุโบสถ วิหาร สำหรับประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมาเคารพสักการบูชา สถูปที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อทวด ที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ กุฏิสำหรับเป็นที่อาศัยของพระเณร กุฏิเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ศาลาการเปรียญ ตลอดถึงถาวรวัตถุต่างๆ ในวัดช้างให้ โรงเรียนวัดช้างให้ หลังคาทรงเรือนไทย เป็นตึก ๒ ชั้น ติดกับทางรถไฟหน้าวัด เจดีย์องค์ใหญ่ ที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางวัดช้างให้ ฯลฯ ล้วนสำเร็จด้วยความมุมานะของพระอาจารย์ทิมทั้งสิ้น

 

ที่มา jackpotded.com