โหรชี้ชัด ทำนาย "อาทิตย์กุมพฤหัส" 5 ราศี มีสิทธิ์ได้โชครวยฉับพลัน

5 ราศี "ดาวอาทิตย์" ย้ายร่วมเรือน "ดาวพฤหัสบดี" รับเมตตาท่านผู้ใหญ่ จักเกิดได้ทรัพย์ลาภา ทำนายดวงชะตาโดยโหรชี้ชัด

วันที่ 14 มีนาคม 2566 โหรชี้ชัด ทำนาย "อาทิตย์กุมพฤหัส สุดสวัสดิ์จะหาไหน รับเมตตาท่านผู้ใหญ่ จักเกิดได้ทรัพย์ลาภา" ลัคนา/ราศีมีสิทธิ์โชครวยฉับพลัน "พฤษภ-พิจิก-กรกฎ-ธนู"

หมายเหตุ : เป็นคำพยากรณ์สั้นสังเขปจากการมอง "ดาวอาทิตย์" ย้ายร่วมเรือน "ดาวพฤหัสบดี" ช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน เป็นประเด็นสำคัญ ... อ่านรับไปได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดครับ

ก่อนจะโพสต์เพิ่มเติมว่า มีอีกหนึ่งราศีที่ได้รับสิทธิ์นี้ นั่นก็คือ ลัคนา/ราศีกุมภ์ นะครับ แต่พอดีตัวอักษรมีจำกัด ขอยกมาเพิ่มไว้ตรงนี้ครับ ... ท่านใดได้โอกาสดี ผมยินดีด้วย ท่านอื่นที่ยังจำต้องรอโอกาส ก็จัดการเกาะราศีดวงดีไปรับทรัพย์ร่วมกันได้นะครับ

 

โหรชี้ชัด ทำนาย "อาทิตย์กุมพฤหัส" 5 ราศี มีสิทธิ์ได้โชครวยฉับพลัน

ราศีพฤษภ  เป็นราศีที่ 2 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีเมษกับราศีเมถุน มีสัญลักษณ์เป็นวัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพฤษภนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน

ราศีพิจิก เป็นราศีที่ 8 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีตุลกับราศีธนู มีสัญลักษณ์เป็นแมงป่อง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพิจิกนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

 

โหรชี้ชัด ทำนาย "อาทิตย์กุมพฤหัส" 5 ราศี มีสิทธิ์ได้โชครวยฉับพลัน

 

ราศีกรกฎ เป็นราศีที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม

ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ 11 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมกรกับราศีมีน มีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายแบกหม้อน้ำ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกุมภ์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

 

ขอบคุณ โหรชี้ชัด