เปิดวิธีขอพร "หลวงพ่อทันใจ"  ทำถูกวิธีชีวิตมีโชค เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

เปิดวิธีขอพร "หลวงพ่อทันใจ" พระคู่บ้านคู่เมืองทางภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ทำถูกวิธีชีวิตมีโชค เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง!

เรียกได้ว่าวัดสำคัญทางภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน กล่าวคือ จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น มักจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน 1 วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ

 

 

การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า

 

เปิดวิธีขอพร \"หลวงพ่อทันใจ\"  ทำถูกวิธีชีวิตมีโชค เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

 

วิธีขอพรหลวงพ่อทันใจ 

1. ขอพรได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น

2. การอธิษฐานแนะนำให้ใช้พวงมาลัยดอกมะลิสด ส่วนใหญ่แล้วถวายกัน 50 พวงขึ้นไป            

3. อธิษฐานบอกชื่อ นามสกุลของคุณ และบอกหลวงพ่อว่าหากสิ่งที่คุณขอเป็นจริง สมหวังทันใจ คุณจะกลับมาไหว้ท่านอีกครั้งและนำพวงมาลัยมาถวาย

 

เปิดวิธีขอพร \"หลวงพ่อทันใจ\"  ทำถูกวิธีชีวิตมีโชค เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

 

ขอบคุณภาพ อุทยานหลวงราชพฤกษ์