ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา

ปรมาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม สายพระกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้ที่ไม่เคยสร้างวัตถุมงคล แต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เห็นจนเกิด แรงศรัทธา...

เป็นที่ทราบกันดีว่า หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส (สถานที่ละสังขารและถวายเพลิง) จังหวัดสกลนคร ท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคล พระเครื่อง หรือเครื่องรางใด ๆ แต่ความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป จึงมีหลายท่านแสวงหาวัตถุมงคล พระบูชา รูปเหมือน รูปภาพ เหรียญรูปเหมือนของท่านไว้สักการะบูชา ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไว้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามดีของท่าน เพราะการที่เราได้เห็นรูปหล่อ รูปเหมือน เหรียญ หรือรูปถ่ายของท่านแล้ว เป็นเหตุให้ระลึกถึงท่านได้โดยง่าย

 

ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา
 

สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มั่น ที่น่าสนใจ ควรมีไว้บูชานั้น คือเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น  ปี 2493   ครั้งแรก สร้างโดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ในปี 2490 มีสองพิมพ์ คือ หน้าหนุ่ม และ ยันต์แปด (หน้าสี่ หลังสี่ เรียกว่ายันต์ 8) จำนวน 3,000-5,000 เหรียญ มีเนื้อทองแดง และทองแดงกะไหล่เงิน เนื่องจากเหรียญนี้ออกก่อนที่หลวงปู่มั่นจะละสังขาร จึงมีความเชื่อกันว่าหลวงปู่มั่นท่านอาจจะได้ทำการอธิษฐานจิต

 

ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา

 

ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา


 

แต่ที่แน่ ๆ เมื่อองค์หลวงปู่ยังทรงสังขารอยู่ ก็ย่อมเป็นธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่จะเจริญเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านย่อมเจริญเมตตาอยู่เนือง ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในกระแสแห่งเมตตาของท่านหรือไม่ เหรียญรูปเหมือนท่านนี้อาจจะดึงดูดพลังแห่งเมตตาจิตที่ท่านได้แผ่ออกแล้วก็ได้ แต่ที่แน่ ๆ อีกคือ รูปเหมือนครูบาอาจารย์เราใช้เป็นอนุสสติในการเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณได้โดยไม่ต้องสงสัย

 

ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา

 

ส่องเหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น ที่ศิษยานุศิษย์ตามหา ไว้ดึงดูดความเมตตา