ผลหวยธอส. 16/5/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ล่าสุด 16 5 66

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง พราวพิมาน Plus เกล็ดดาว เกล็ดดาวพลัส พิมานมาศ และ ขาลเพิ่มพูน หวยธอส. ลุ้นรางวัล หวยออก ตรวจหวย ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากธอส. 16 พ.ค. 66

ผลหวย ธอส. "ตรวจผล สลาก ธอส." สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/5/66 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดพิมานมาศ ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาวพลัส ต่อเงินต่อทอง ชุดพราวพิมาน Plus ชุดขาลเพิ่มพูน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/5/66 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.00 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชุดพราวพิมาน (ออกรางวัลทุกไตรมาส) รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS รางวัลชุดพิมานมาศ รางวัลชุดเกล็ดดาว รางวัลชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลชุดพราวพิมาน Plus และ รางวัลขาลเพิ่มพูน

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16 พ.ค. 66  หวย ธอส. ออกอะไร หวยธอส.วันนี้ ผลสลาก ธอส. หวย ธอส. ออกวันไหน หวยธอส.วันนี้ออกอะไร ตรวจสลากออมทรัพย์

 

ผลสลาก ธอส.  17/2/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว

ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ชุด วิมานเมฆ Plus ครั้งที่ 8 วันที่ 16 พ.ค. 2566

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB 9997302

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB 9997301 GB 9997303

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9994871   9992782   9993382   9993737   9991599
9996965   9991823   9993838   9991464   9999496
9996774   9999820   9993385   9998985   9991672
9996790   9995941   9994359   9994341   9994025
9999108   9998978   9991040   9997119   9991056
9993849   9999144   9994157   9998626   9993082
9993272   9991527   9994749   9999701   9999843
9999849   9992691   9991699   9996789   9998528

 

รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 18 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999926

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999765 9999365

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999908 9999483 9999628 999922 9999485

9999059 9999436 9999464 9999640 9999028

 

รางวัลชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 38 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่

AD 1058837   AD 1083545   AD 1097417   AD 1038371   AD 1093378

AD 1030894   AD 1063431   AD 1001933   AD 1061837   AD 1058006

AE 1018857   AE 1060506   AE 1060839   AE 1026388   AE 1000527

AE 1043775   AE 1039372   AE 1035942   AE 1096508   AE 1008167

AF 1012223   AF 1021389   AF 1077769    AF 1067955   AF 1047015

AF 1072364   AF 1022480   AF 1036392    AF 1011244   AF 1076441

AG 1024609   AG 1044929   AG 1080667   AG 1022598   AG 1009158

AG 1086914   AG 1096061   AG 1032528   AG 1054505   AG 1053842


รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 31 และ ชุดเกล็ดาวพลัส ครั้งที่ 7 และ รางวัลต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 17

รางวัลที่ 1 มีชุดละ1รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดาวพลัส และ ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ1,000,000 บาท ได้แก่

1013772

รางวัลที่ 2 ชุดละ จำนวน 4 รางวัล  ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดาวพลัส รางวัลละ 50,000  บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่

1792488 1071157 1094049 1180572 

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดาวพลัส รางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่

1065131 1729545 1669734 1260270 1239164

1635453 1514958 1282274 1120459 1826259

1974126 1926038 1538689 1228879 1367849

1036188 1611876 1946205 1942167 1184389

รางวัลที่ 4  จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดาวพลัส รางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 10,000 บาท  ได้แก่

1050849 1573968 1614295 1718614 1327320

1201289 1181977 1383750 1228583 1129290

1076351 1437144 1676475 1063702 1309447

1053034 1281596 1810889 1033931 1088959

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท

232

เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

223   322

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท

44

เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท ได้แก่

44

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 17 รางวัลละ 30 บาท ได้แก่ 

2

 

สลากธอส. ขาลเพิ่มพูน

รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1

IF 9127898

รางวัลที่ 2

9191753 9189819 9112786 9117167 9172269

9125662 9199863 9186138 9180903 9167613

9102401 9169191 9137690 9180811 9160320

9117598 9100738 9151467 9159734 9129107

9136817 9168596 9179461 9117265 9107787

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

4470

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

025

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

32

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

5

รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 13 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 7145288

รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

6669991 7680116 0519419 6518070

รางวัลที่ 3 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

3326894 7028625 3036679 5680249 6047089

2849934 0642107 1386261 1850942 8847019

6975200 0229607 5425536 1142293 1056030

3309917 3434341 4674362 1036192 3245227

2511459 6899078 3023605 9106304 2004230

5951809 9518706 9769929 8644520 3549599

6375581 9972237 6320935 8920794 9239873

8754702 6923525 4503125 5930265 0139964

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 70 บาท

625

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 

44

 

ตรวจสลากธอส. 16/4/66

 

ขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์