svasdssvasds
วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

สายมูห้ามพลาด วันนี้เท่านั้น 6 สิงหาคม 2566 จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พร้อมเปิดความเชื่อโบราณ แก้ดวงตก ล้างอาถรรพ์ ใช้เพียงเทียน 1 เล่ม ลองดู

วันนี้จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี โดย บทความนี้เป็นการแนะนำโดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ที่ให้ข้อมูลไว้ว่า ใครที่มีชีวิตตัดขัด ทำอะไรก็ไม่ลื่นไปไม่สุด โชคลาภไม่มี ช่วงนี้ดวงตก ทำอะไรก็มีอุปสรรค อยากล้างซวย ล้างอาถรรพ์ ให้ลองทำตามนี้ดู วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

 

วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

ความเชื่อโบราณ จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย ด้วยตนเองทำง่ายๆ เพียงแค่ใช้เทียน 1 เล่ม พร้อมขันน้ำ ยกขันเหนือหัวแล้วว่ากล่าวคาถาเหมือนเป็นการปลุกเสก จากนั้นให้ดับเทียนโดยการเอาเทียนจุ่มลงในขันน้ำ แล้วอาบน้ำโดยใช้น้ำเมื่อกี้ที่ปลุกเสก คนโบราณเชื่อกันว่าวิธีนี้เป็นการแก้คุณไสย ล้างซวย ล้างสิ่งไม่ดีที่ติดตัว หากคุณมีความเชื่อก็ลองดูได้ค่ะ โดย ฤกษ์ดีคือ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 18.09 น. - 23.09 น. 

 

วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

 

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ 

1. นำน้ำใส่ขันหรือภาชนะ

2. เทียน 1 เล่ม สีอะไรก็ได้

3. ถ้ามีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวัณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่างๆที่ได้รับการปลุกเสกแล้วใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร 

 

เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

 

  • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  • โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ 
  • ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา
  • เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
  • ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา
  • อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
  • วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

 

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

 

  • ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง 
  • จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา 
  • ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

 

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า.....ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน.....และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ 

 

อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ
แล้วนำไปอาบ ในห้องน้ำ เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน) หลังจากทำพิธีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอให้ตั้งใจ ตั้งสติ แล้วทำ รับรอง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน 

 

วันนี้เท่านั้น จุดเทียนล้างสิ่งไม่ดี หลังเวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

ขอขอบคุณ : อ.สุทธิธรรม พากเพียร