15 พฤศจิกายน ไหว้เปิดดวง ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ สายมูเตรียมตัว ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน มีเพียง 1 เดียวที่จะไหว้เปิดดวง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นี้ ไหว้ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ มีขั้นตอนดังนี้

ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ กลับมาอีกครั้งในการไหว้ขอพร ขอโชค ไหว้เปิดดวงก่อนวันหวยออก ใครอยากโชคดีต้องลอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ได้แนะนำฤกษ์ดี วันพญายักษ์ให้โชค แค่ทำตามนี้ 

15 พฤศจิกายน ไหว้เปิดดวง ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

ไหว้เปิดดวง 15 พ.ย. นี้ แนะนำโดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร สิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่ จุดธูป 9 ดอก จุดให้ติดเพียงครั้งเดียวให้ครบทุกดอก ไหว้ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ ในเวลา 06.08 น. - 17. 47 น. หากไม่มีองค์ท้าวเวส ให้หารูปภาพจากโซเชียล หรือ เซฟรูปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยคะ ไหว้กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้ แล้วท่องตามนี้

15 พฤศจิกายน ไหว้เปิดดวง ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

15 พฤศจิกายน ไหว้เปิดดวง ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ ให้ท่องตามนี้

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ขึ้นนะโม)

  • โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ
  • ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าว บูชาท้าวเวสสุวรรณ(ไม่ขึ้นนะโม)

  • เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
  • ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา
  • อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
  • วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

  • ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
  • จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
  • ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า.....ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน.....และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ปักธูปลงดิน ลงกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้

หมายเหตุ วรรณกรรม ข้อเขียน นี้ ห้ามนำไป ตัดต่อดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร โดยเด็ดขาด 

15 พฤศจิกายน ไหว้เปิดดวง ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร