ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ 16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 มิถุนายน 2567

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ หวยธอส.ออก 16/6/67 ต่อเงินต่อทอง พราวพิมาน Plus เกล็ดดาว เกล็ดดาวพลัส พิมานมาศ และ ขาลเพิ่มพูน หวยธอส. ผลสลากธอส. 16 มิ.ย. 2567 ลุ้นรางวัล หวยออก ตรวจหวย ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ ทีนิวส์รายงานผล "ตรวจสลาก ธอส." สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลุ้นสลาก ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง และอื่นๆทุกรางวัล งวดนี้เป็นหวย ธอส. 16/6/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ตรวจหวยธอส.

 

ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ 16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 มิถุนายน 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/6/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 มิถุนายน 2567 

 

ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ 16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 มิถุนายน 2567

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 21

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB 9999698

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB 9999697   GB 9999699

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9991003 9992454 9993063 9993613 9995213 9996468 9997135 9997770 9998101 9999268

9991503 9992700 9993278 9993725 9995848 9996669 9997345 9997810 9998159 9999478

9991845 9992759 9993383 9993823 9996278 9996679 9997564 9997961 9998605 9999612

9992247 9992817 9993572 9993924 9996467 9996883 9997658 9997988 9999101 9999677

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 17 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IA 9144366

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 13 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

IH 9141219

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9102138 9111650 9117404 9124826 9138764 9155089 9179414 9191335 9104448 9113884

9118505 9130251 9144058 9159723 9189496 9193940 9101858 9111353 9116436 9122437

9135154 9148071 9174008 9190224 9199213

รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

1006

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

037

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

36

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

3

 

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 44 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่ 20 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 30

รางวัลที่1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1590657

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1219858 1557627 1790592 1956616

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1107955 1217315 1338144 1589780 1802638 1128426 1308701 1389468 1601181 1855898

1157597 1311504 1416423 1610351 1862764 1186903 1315920 1431591 1682152 1948140

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1066502 1312239 1526911 1677583 1839184 1101148 1326575 1589945 1743674 1842237

1152002 1371112 1602823 1753309 1909078 1198188 1472774 1671544 1828269 1952097

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

686

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

668 866

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

10

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

01

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 27 รางวัลละ 30 บาท

7

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 31 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 7

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999796

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999256 9999574

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999227 9999431 9999485 9999739 9999928 9999276 9999464 9999586 9999816 9999948

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

8

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 26 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 12 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน และชุดนาคราช ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 2287602

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 2287602

รางวัลที่ 1 ชุดนาคราช มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

LA 2287602

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

1568400 5860518 9637043 9698839

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

0290749 2263626 2988703 3764074 3990498 4960390 5942391 7949423 8825804 9135548

1279739 2413885 3255428 3784532 4369219 4993066 5957902 8318437 9000262 9304651

1474594 2598776 3271457 3860316 4377537 5178210 6512304 8743726 9073798 9539018

2096373 2651761 3744721 3973021 4532858 5639897 7850742 8768282 9091854 9972848

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 ชุดนาคราช รางวัลละ 30 บาท

02

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

188

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

58