ปิดไม่มิด...ความจริงปรากฏ!! ท่าน "ว.วชิรเมธี" เคยชี้ธรรมกาย อันตรายทำลายศาสนา

ติดตามรายละเอียด http://www.tnews.co.th

จากกรณีหนังสือธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาและพุทธศาสนา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐมนั้น ปรากฏว่า หนังสือเล่มดังกล่าวนี้เป็นวิทยานิพนธ์ของท่าน ว.วชิรเมธี ที่ข้อมูลเบื้องต้นเป็นของพระพุทธโฆษาจารย์ และท่าน ว.วชิรเมธีเป็นผู้เรียบเรียงจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อช่วงปี 2546 

 

ปิดไม่มิด...ความจริงปรากฏ!! ท่าน "ว.วชิรเมธี" เคยชี้ธรรมกาย อันตรายทำลายศาสนา

 

 

 

โดยท่านว.วชิรเมธีได้ทำการวิเคราะห์ถึงวัดธรรมกายไว้ว่า เป็นวัดที่ประพฤติวิปริตไปจากพระธรรมวินัย และพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎก โดยนำคำสอนของวัดธรรมกายเอง มาปลอมปนไว้ในพระไตรปิฎก และยังยกเรื่องการทำบุญมาเป็นสินค้า 

 

นอกจากนี้ในเพจเฟซบุ๊ก กรณีธรรมกายได้อธิบายในสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ว่า วัดธรรมกายได้นำเอาลัทธิทุนนิยมมาผสมผสานกับการบริหารจัดการวัด ซึ่งพฤติการณ์ทั้งหมดนี้ถือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง เพราะหากวัดธรรมกายทำสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทยอาจต้องสูญสิ้นไปได้ และวัดธรรมกายยังใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการเข้าแทรกแซง และยึดครองคณะสงฆ์ไทย

 

อาจเรียกได้ว่าเป็น กลยุทธ์ปูเสฉวน  ซึ่งก็คืออาศัยเปลือกหอยกำบังธาตุแท้เพื่อลวงโลก และนอกจากนั้นวัดธรรมกายยังเป็นลัทธิแปลกปลอมที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเถรวาทแท้ของคณะสงฆ์ไทย แต่ผู้บริหารวัดได้วางแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างชาญฉลาด คือเป็นนักฉวยโอกาสชั้นสุดยอด รู้จักใช้บุคคล ช่วงจังหวะในการแฝงตัว กำบังตัวคืบคลานเข้ามาแทรกแซงคณะสงฆ์ไทย 

 

ในเวลาเดียวกัน วัดธรรมกายก็พยายามชักจูงพระเณรที่มีความรู้เปรียญธรรมสูงๆ ให้เข้าไปอยู่ในวัดด้วยการใช้เงินจำนวนมากเพื่อกระทำทุกวิธีการ ปลูกฝังวิชาธรรมกาย เพื่อนำไปสู่การบวชเป็นพระเณรของวัด ซึ่งวัดธรรมกายจะอาศัยฐานเหล่านี้เพื่อนำไปสู่แผนที่วัดได้ประกาศไว้คือ การเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก โดยชาวพุทธทุกคนทั่วโลกจะต้องมาจาริกบุญที่วัดธรรมกายอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต 

 

ด้วยการวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาระบุว่าวัดธรรมกายถือเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนานี่เอง จึงทำให้ช่วงหนึ่งทางวัดธรรมกายได้เขียนจดหมายถึงเว็บต่างๆ ขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวนี้ทิ้งไป แต่มาถึงวันนี้ วันที่วัดธรรมกายกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้ง เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัดก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาและรวมถึงข้อมูลนี้ที่ว่า วัดธรรมกายคือวัดอันตรายที่จะทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 

 

 

ปิดไม่มิด...ความจริงปรากฏ!! ท่าน "ว.วชิรเมธี" เคยชี้ธรรมกาย อันตรายทำลายศาสนา

 

 

 

 

 


เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด