เสริมกำลังต่อเนื่อง!!สตช.สั่งเพิ่มชุดควบคุมฝูงชนอีก 13 กองร้อยหนุนดีเอสไอตรึงพื้นที่วัดธรรมกาย!!?!!

ติดตามรายละเอียด deeps.tnews.co.th

เกาะติดสถานการณ์การกระชับพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดธรรมกายตามคำสั่งหัวหน้าคสช. เพื่อติดตามจับกุมพระธัมมชโยมาดำเนินการตามกฎหมาย  ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเพิ่มกำลังเป็นระยะ ๆ  รวมถึงสับเปลี่ยนกำลังที่ปฏิบัติงานมาก่อนหน้า

โดยทางด้าน  พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. หน.ฝอ.ศปก.ตร. มีหนังสือคำสั่งที่ 0001(ศปก.ตร.) /37 จากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ถึง ผบช.น. , ภ.1 , ภ.2 , ภ.7, และ ตชด.ตามคำสั่ง คสช. ที่ 5/2560 ลง 15 ก.พ.60  เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ 1/2560 ลง 16 ก.พ.60 เรื่อง การปฎิบัติการภายในเขตพื้นที่ควบคุมบริเวณพื้นที่วัดพระธรรมกาย โดยมีข้าราชการตำรวจ ภ.1 และ ภ.7 ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับร้องขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการสนธิกำลังหรือสนับสนุนช่วยเหลือในการปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในภาพรวมของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษร้องขอ และมีประสิทธิภาพ ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร. จึงสั่งการให้จัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ผบช.ภ.2 และ ผบช.ภ.7 จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวนละ 5 กองร้อย ผบช.น. จัดกำลังกองร้อยพวกคุมฝูงชนหญิง 1 กองร้อย ผบช.ตชด. จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน 2 กองร้อย และ ให้ บก.ตชด.ภ.1 จัดเตรียมที่พักกำลังและประสานการปฏิบัติในเรื่องการประกอบเลี้ยง หรืออาหารกล่อง สนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชนที่มาปฏิบัติหน้าที่

 

โดยให้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ไปรายงานตัวกลับ พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา รอง ผบช.ภ.1 ที่ บก.ตชด.ภ.1 วันที่ 19 ก.พ.60. ก่อนเวลา 18.00 น. ขึ้นการบังคับบัญชากับ ผบช.ภ.1 และอยู่ไปปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 23 ก.พ.60 ให้ ผบ.ร้อย ควบคุมฝูงชน กำกับดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง แผนรักษาความสงบโดยเคร่งครัด

 

ขณะที่  พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การออกคำสั่งให้พระธัมมชโย และพระฝ่ายบริหารวัดพระธรรมกายทั้ง 14 รูปเข้ามาพบเจ้าพนักงาน เนื่องจากต้องการเชิญมาพูดคุย และอยากให้ไปถ่ายทอดเจตนารมณ์ ไปสื่อสารเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ ซึ่งหากไม่มารายงานตัววันนี้จะให้โอกาสออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง

 

โดยกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย  1. พระธัมมชโย หรือ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) 2.พระทัตตชีโว หรือ เผด็จ ทตตชีโว 3.พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ 4.พระปลัดสุธรรม สุธัมโม หรือ พระวิเทศ ภาวนาจารย์ 5.พระครูถวัลย์ศักดิ์ ยติสโก 6.พระครูใบฎีกา อำนวยศักดิ์ มุนิสโก 7.พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ โสตถิโก หรือ พระครูแอ 8.พระสนิทวงศ์ วุฑธวโส 9..พระมหานพพร ปุญญชโย 10.พระภาสุระ ทนตมโน (ใจวงศ์) 11.พระนพดล สิริวโส 12.พระมหาบุญชัย จารุทัตโต 13.พระครูสุวิทย์ สุวิชชาโก 14.พระแสนพล เทพเทพา หรือ สิบเอก แสนพล เทพเทพา

 

ขณะที่  พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การออกคำสั่งให้พระธัมมชโย และพระฝ่ายบริหารวัดพระธรรมกายทั้ง 14 รูปเข้ามาพบเจ้าพนักงาน เนื่องจากต้องการเชิญมาพูดคุย และอยากให้ไปถ่ายทอดเจตนารมณ์ ไปสื่อสารเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ ซึ่งหากไม่มารายงานตัววันนี้จะให้โอกาสออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง

 

เรียบเรียง  :  นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด