คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

ติดตามรายละเอียด deeps.tnews.co.th

เราจะมาตรวจสอบประวัติพระรูปนี้กันนะครับว่า "พระมหาวีระชัย วีรชโย" ท่านเป็นใครกันแน่ ซึ่งค้นไปค้นมา ท่านเป็นพระบริหาร ดูแลการอบรมต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย และถือเป็นบุคคลสนิท ของพระทัตตชีโว รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งคาดว่า ท่านน่าจะถูกส่งตัว มานำทีมพระ เพื่อมาสกัดกั้น การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่โดยตรง

และพระมหาวีระชัย วีรชโย ยังเคยโพสต์เกี่ยวกับ “หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย” ไว้ในเพจส่วนตัวว่า ….
“หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา
มีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผ่คำสอน ปกป้อง
และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง
มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย
แต่กล่าวตามหน้าที่ทางศาสนาแล้ว มี 6 อย่าง ได้แก่
1. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว
2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี
3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
4. ให้ได้ฟัง ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง
5. ชี้แจงอธิบาย ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
6. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุข ความเจริญในชีวิต”

 

 

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

 

 

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

 

 

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

 

 

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

 

 

คุ้ยให้ลึก !!! เปิดโปงประวัติ "พระมหาวีระชัย" ผู้ทำร้ายจนท.ดีเอสไอสาว ว่าแล้วเบื้องหลังไม่ธรรมดา !!!

 

 

เรียบเรียง บุญชัย ธนะไพรินทร์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด