ถึงเวลาแล้วหรือไม่??ที่ "ตำรวจพระ"จะออกมาสะสางปมฉาว ปัญหา"ธรรมกาย"ตามครรลอง ครองธรรม

ถึงเวลาแล้วหรือไม่??ที่ "ตำรวจพระ"จะออกมาสะสางปมฉาว ปัญหา"ธรรมกาย"ตามครรลอง ครองธรรม

กับสถาการณ์ความตึงเครียดปมวัดพระธรรมกายที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทำไม"ตำรวจพระ" ถึงไม่ออกมาปฏิบัติหน้าที่??  ซึ่งก่อนหน้านี้เชื่อได้ว่าคงเป็นเรื่องยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจพระ เนื่องจากรักษาการสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปชาพระเทพญาณมหามุนี  หรือ พระธัมมชโย นั่นคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ   และพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา และเป็น"เลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งถือได้ว่ามีความสำพันธ๋ที่แนบแน่นกับทางวัดพระธรรมกายเป็นอย่างดี จนถูก ม.44 อีกรอบ เด้งฟ้าผ่า นายพนม พ้นจากตำแหน่งทันที ตั้งคนของดีเอสไอ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผบ.สำนักคดีภาษีอากร มาดำรงตำแหน่งแทน และประการสำคัญในวันนี้ก็มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยผอ.สำนักพุทธก็ได้แสดงศักยภาพให้เห็นกรณีการออกใบสุธิของพระสงฆ์ แต่อีกด้านหนึ่งกลไกลนี้เป็นหน้าที่ของ"ตำรวจพระ" !! แต่คำถามสำคัญท่านอยู่ไหนและเมื่อไหร่จะออกมา??

 

วินยาธิการ ,วินะยาทิกาน (วินย + อธิ + การ, แปล "เจ้าการพระวินัย") หรือที่เรียกกันว่า ตำรวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระวินัย เรียกเต็มว่า "พระวินยาธิการ"

พระวินยาธิการเป็นคำใหม่ที่ใช้เรียกพระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด ให้มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติวินัยของพระภิกษุสามเณร

พระวินยาธิการมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนำ ตักเตือน และชี้แจงระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดหรือที่เข้ามาในจังหวัด บรรดาที่ประพฤติไม่เรียบร้อย และหากไม่ปฏิบัติตามหรือพบการกระทำความผิดก็มีอำนาจจับกุมตัวส่งเจ้าคณะผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ไม่มีอำนาจในการให้สละสมณเพศ

พระวินยาธิการมี ๒ ประเภท ประเภทแรก พระวินยาธิการประจำเขต หมายถึง พระวินยาธิการมีอำนาจตรวจตราดูแลเฉพาะเขตนั้น ๆ ประเภทที่สอง พระวินยาธิการส่วนกลาง ขึ้นตรงกับเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แต่งตั้งโดยตรง พระวินยาธิการส่วนกลางนี้ สามารถออกตรวจได้ทั่ว กทม. ทั้งสองประเภทนี้จะต้อง ทำหน้าที่ตรวจตรา ชี้แจง แนะนำพระภิกษุ สามเณรให้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย และนำพาพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติฝ่าฝืน มอบให้ผู้ปกครองสงฆ์ในเขตนั้น ๆ แล้วแต่กรณีพิจารณา ตำแหน่งนี้ไม่มีการเปิดรับสมัคร แต่จะเป็นการคัดเลือก โดยดูจากคุณสมบัติของพระภิกษุที่สามารถจะเป็นพระวินยาธิการได้นั้น ต้องมีพรรษาพ้น ๕ พรรษา มี ความรู้นักธรรมชั้นเอก มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ และจะต้องได้รับการคัดเลือกจากเจ้าอาวาส เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต จนมาถึงระดับเจ้าคณะจังหวัด

พระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ จะได้รับบัตรประจำตัว ซึ่งมีวาระ ๑ ปี เมื่อสิ้นสภาพการเป็นพระวินยาธิการ ตามวาระ แต่มีผลงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระวินยาธิการใหม่ได้อีก โดยต่ออายุบัตรให้ นอกจากพ้นตามวาระปกติ แล้วยังพ้นสภาพต่อเมื่อพ้นจากการเป็นพระภิกษุ ลาออก มรณภาพ และเจ้าคณะผู้แต่งตั้งสั่งให้ออก

 

 

เรียบเรียง wila

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด