พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ!!! “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” พระนามหลานน้อยจาก“ทูลกระหม่อมปู่”

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th

จากกรณีที่ภายหลังจากเมื่อวานนี้ (28 เม.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปเผยแพร่  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป จำนวน 5 พระรูป ด้วยกัน

       ทั้งนี้ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพิ่มอีกจำนวน 5 พระรูป ซึ่งพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 10 พระรูปทั้งหมดนั้น สามารถดาวน์โหลดพระรูปได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th .

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ!!! “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” พระนามหลานน้อยจาก“ทูลกระหม่อมปู่”

       สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18.35 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ที่ขณะนั้นยังเป็นหม่อมในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

 

       คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง

 

       โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง , ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ!!! “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” พระนามหลานน้อยจาก“ทูลกระหม่อมปู่”

 

 

 

 

ขอบคุณรูป(ปก) : videocapture by photo ontour.com