เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??

เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??

(31พฤษภาฯ) โฆษกพรรคเพื่อชาติ อย่าง 'น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง' ระบุว่า "เมื่อคืนนี้เวลา 21 นาฬิกา ในสังคมโซเชียลมีการเผยแพร่ตารางการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อของ กกต. ในขั้นตอนแรกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 128 (3) ที่ระบุว่าให้นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ ตาม (2) ลบด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง ในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น

 

เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??


ไม่เพียงเท่านี้ 'น.ศ.เกศปรียา' ยังกล่าวอีกว่า "ในตารางคำนวณของ กกต. ไม่ได้นำจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยมาคำนวณ จำนวนที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยที่มาจากจำนวน ส.ส. พึงมีลบด้วยจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต คือ 110.8079 -136 = -25.1921

แต่ กกต. นำจำนวน 0 มาคำนวณซึ่งไม่ถูกต้อง ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 128 (3) ระบุว่า จำนวนที่คำนวณได้คือผลลัพธ์ของจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นที่จะได้รับเบื้องต้น กกต. จึงไม่สามารถใช้จำนวน 0 คำนวณแทนจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยได้"

ถ้า กกต. นำจำนวน -25.1921 ซึ่งเป็นจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทย มาบวกรวมกับจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อของทุกพรรคจะได้จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 150 คนพอดี แต่เมื่อ กกต.เปลี่ยนจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยจาก  -25.1921 เป็น 0 กกต.จึงบวกเลขจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อทั้งหมดได้ 175.1921 เกินจำนวน 150 ของจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??

 

การไม่นำจำนวนผลลัพธ์จำนวน สส. บัญชีรายชื่อที่แท้จริงมาคำนวณตรงนี้ เป็นสาเหตุของที่ต้องไปหาสูตรคำนวณแบบจุดทศนิยมที่ กกต. ไม่มั่นใจว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ จนต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ในที่สุดเพราะการไม่นำจำนวนแท้จริง  -25.1921 ของพรรคเพื่อไทยมาคำนวณ ทำให้เกิด ส.ส.ปัดเศษ ที่สังคมสับสนและไม่เชื่อมั่นขึ้นมา ถ้า กกต. นำจำนวนที่แท้จริงมาคำนวณ ประชาชนคนไทยจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อตามเจตนารมณ์ของประชาชน คือ คนที่ได้รับเลือก 71,123 คะแนน ขึ้นไปเท่านั้น ที่จะได้มาเป็น ส.ส.

ทั้งนี้ ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอวิธีแก้ไขตารางการคำณวนของ กกต. ให้ถูกต้องโดย เพิ่มตารางลงเลขบัญชี ส.ส.พึงมีเบื้องต้นหนึ่งคอลัมน์  และตารางเดิมอีกคอลัมน์ เป็นบัญชีจำนวนเต็ม บันทึกเลข  -25.1921 ของพรรคเพื่อไทยไว้ในคอลัมน์ผลลัพธ์ ส.ส.พึงมีเบื้องต้น ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 128 (3)จากนั้นลงเลข 0 ในคอลัมน์บัญชีจำนวนเต็ม เพื่อแสดงว่า เพื่อไทยไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์

 

เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??

 

'น.ส.เกศปรียา' กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้ กกต. ทบทวนการคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ ให้นำจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทย ที่คำนวณตามรัฐธรรมนูญมาตรา 128 (3) ซึ่งจำนวนที่แท้จริงของ พรรคเพื่อไทยคือ. -25.1921 มาร่วมคำนวณด้วย

เพราะจำนวนที่แท้จริงนี้มีค่าไม่เท่ากับ 0 ตามทฤษฎีคณิตศาสตร์ ที่ กกต. นำมาคำนวณ ทำให้ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อเกิน 150 คน กกต. จึงต้องไปนำวิธีคำณวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อแบบจุดทศนิยมตามกฎหมายลูกที่สังคมเกิดความคลางแคลงใจในความไม่ยุติธรรมที่จำนวนคะแนนต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ละคนแตกต่างกัน ระหว่าง 70,000 กว่า กับ 30,000 กว่าคะแนน มาใช้” 

 

เป็นคุ้งเป็นแคว!! "พรรคเพื่อชาติ" ทำเหนือ ชำแหละสูตร กกต.?? โอด โปรดใช้วิธีคำนวณใหม่??