หันมาดูขั่วฝ่ายค้านทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยไปกว่ากันเพื่อไทยที่กินบุญเก่ากระแสนายใหญ่ขาลงการตกอยู่ในสภาพไร้หัวทำให้หางที่เหลือจัดกระบวนได้ไม่แข็มแรง งานหนักตกอยู่กับพ่อบ้านอย่างภูมิธรรมที่เป็นทั้งผอ.ยันพันโรง ส่วนคุณหญิงหน่อยผู้นำเฉพาะกิจไม่ใช่แกนนำที่จะยืนโยงเะป็นเอกภาพในพรรคได้แม้จะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคก็ตาม ยังรอบนี้บรรดาแก่นนำที่ได้อยู่ในบันชีรายชื่อกลายเป็นส.ส.สอบตก มือทำงานอีกส่วนหนึ่งที่แยกวงไปแบบไม่กลับ อยากไปทำพรรคใหม่ที่สำคัญงานฝ่ายค้านไม่ใช่งานที่เพื่อไทยถนัด น้ำหนักลับเทไปที่พรรคอนาคตใหม่แต่ผู้นำกระแสแรงอย่างธนาธรเดินสายสร้างเครือข่ายกับประชาชนนอกสภาท้าอำนาจรัฐบาลที่จะถูกแช่แข็งการเมืองด้วยหลายคดี เวลานี้ปัญหาร่วมแถบทุกพรรคสำคัญทั้งสองขั้วการเมืองคือการขาดผู้นำตัวจริงการบริหารแต่ละพรรคทุกวันนี้รั้วแต่บรรชามาจากผู้มีบารมีนอกพรรคมีอำนาจเหนือหัวหน้าพรรคในนามทั้งสิ้น

หันมาดูขั่วฝ่ายค้านทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยไปกว่ากันเพื่อไทยที่กินบุญเก่ากระแสนายใหญ่ขาลงการตกอยู่ในสภาพไร้หัวทำให้หางที่เหลือจัดกระบวนได้ไม่แข็มแรง งานหนักตกอยู่กับพ่อบ้านอย่างภูมิธรรมที่เป็นทั้งผอ.ยันพันโรง ส่วนคุณหญิงหน่อยผู้นำเฉพาะกิจไม่ใช่แกนนำที่จะยืนโยงเะป็นเอกภาพในพรรคได้แม้จะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคก็ตาม ยังรอบนี้บรรดาแก่นนำที่ได้อยู่ในบันชีรายชื่อกลายเป็นส.ส.สอบตก มือทำงานอีกส่วนหนึ่งที่แยกวงไปแบบไม่กลับ อยากไปทำพรรคใหม่ที่สำคัญงานฝ่ายค้านไม่ใช่งานที่เพื่อไทยถนัด น้ำหนักลับเทไปที่พรรคอนาคตใหม่แต่ผู้นำกระแสแรงอย่างธนาธรเดินสายสร้างเครือข่ายกับประชาชนนอกสภาท้าอำนาจรัฐบาลที่จะถูกแช่แข็งการเมืองด้วยหลายคดี เวลานี้ปัญหาร่วมแถบทุกพรรคสำคัญทั้งสองขั้วการเมืองคือการขาดผู้นำตัวจริงการบริหารแต่ละพรรคทุกวันนี้รั้วแต่บรรชามาจากผู้มีบารมีนอกพรรคมีอำนาจเหนือหัวหน้าพรรคในนามทั้งสิ้น