เปิดเส้นทาง "นาที" ก่อน-หลัง โดนโทษจำคุก ส.ส.ขึ้นแทนยังไม่ปฏิญาณตน

เปิดเส้นทาง "นาที" ก่อน-หลัง โดนโทษจำคุก ส.ส.ขึ้นแทนยังไม่ปฏิญาณตน

10 ก.ค. 62 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นเวลา 5 ปี ฐานจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นเท็จว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเรื่องนี้ตามกระบวนการกฎหมาย โดยบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปจะขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนที่ คือ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 13 ของพรรคภูมิใจไทย แต่คงไม่ทันปฏิญาณตนทำหน้าที่ภายในวันนี้

 

โดยกรณีของนางนาที ศาลอ่านคำพิพากษา โดยไม่มีการไต่สวน ซึ่งศาลเห็นว่า จงใจแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ ใน 2 ประเด็น คือกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 แต่คดีขาดอายุความและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ในปี 2557 ไม่ชี้แจงทรัพย์สิน 2 รายการคือที่ดิน 2 แปลงมูลค่า 2 ล้านบาท และหนี้สินของนายพิพัฒน์ (คู่สมรส) มูลค่า 93 ล้านบาท ศาลพิพากษาจำคุก 2 เดือนปรับ 8,000 บาท แต่จำเลยให้การรับสารภาพและไม่เคยต้องคดีมาก่อนโทษจำคุกลดลงกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 1 เดือนปรับ 4,000 บาท โทษจำคุก ให้รอลงอาญา 1 ปี ส่วนคำขอให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีนั้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556

 

เปิดเส้นทาง "นาที" ก่อน-หลัง โดนโทษจำคุก ส.ส.ขึ้นแทนยังไม่ปฏิญาณตน

สำหรับโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีนั้นถือว่าพ้นแล้วนับจาก วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556 แต่ตามรัฐธรรมนูญปี 60 กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ในมาตรา 98 วงเล็บ 9 ว่า เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรค 6 ยังกำหนดว่าผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ คำพิพากษาครั้งนี้จึงมีผลทำให้นางนาทีไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้อีก

 

สำหรับประวัติของนางนาที รัชกิจประการ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง และอดีตประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง นาที รัชกิจประการ หรือ ดร.นาที รัชกิจประการ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Sommerset University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาเอกจากคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

เปิดเส้นทาง "นาที" ก่อน-หลัง โดนโทษจำคุก ส.ส.ขึ้นแทนยังไม่ปฏิญาณตน
 

นาที รัชกิจประการ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร และรีสอร์ทในจังหวัดสระบุรี ต่อมาได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง นางนาที เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 ต่อมาเธอได้เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพื่อนเนวิน และได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย นางนาที ได้รับการแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 4 แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กระทั่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาสั่งจำคุก นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นเวลา 1 เดือน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา เป็นเวลา 1 ปี ปรับเงิน 4,000 บาท นางนาที ได้ริเริ่มจัดตั้งสโมสรฟุตบอลพัทลุง เอฟซี หรือสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับหน้าที่เป็นประธานสโมสรฟุตบอลดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางนาทีมีชื่อติดโผในพรรคภูมิใจไทย ว่าจะดำรงตำแหน่งว่าที่รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ปปช.ชี้มูลแล้วส่งศาลก็ขยับย้ายไปเป็นสามีของนางนาทีแทน คือคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่เป็นว่าที่รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาแทน

 

เปิดเส้นทาง "นาที" ก่อน-หลัง โดนโทษจำคุก ส.ส.ขึ้นแทนยังไม่ปฏิญาณตน