พี่ดี้ นิติพงษ์  โพสต์สุดซึ้ง #สงสารในหลวง มีเหตุสำคัญต้องรับพระราชภาระ ปกป้องสถาบันกษัตริย์

ล่าสุดนายนิติพงษ์ ห่อนาค หรือ พี่ดี้  นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความที่มีผู้นำไปแชร์ไปเป็นจำนวนมาก "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นสถาบันที่เป็นนามธรรม..ยิ่งใหญ่กว้างขวางกว่ารูปธรรมอันจับต้องได้

เข้มข้นขึ้นอยู่เรื่อยๆ จากกรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้เวทีการชุมนุมทางการเมือง  ยื่นข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ และ เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหาษัตริย์ในหลายประเด็น   จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเคลื่อนไหวตอบโต้กลับจากหลายฝ่าย  กระทั่งเกิดความหวั่นเกรงจะนำไปสู่การปะทะของคนไทยกันเองรอบใหม่  โดยมีนักการเมืองบางกลุ่มที่เคยแสดงออก ถึงทัศนติเพื่อนำไปสู่เปลี่ยนแปลงการปกครอง  ออกมาสนับสนุนการกระทำในครั้งนี้

ล่าสุดนายนิติพงษ์ ห่อนาค หรือ พี่ดี้  นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความที่มีผู้นำไปแชร์ไปเป็นจำนวนมาก "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นสถาบันที่เป็นนามธรรม..ยิ่งใหญ่กว้างขวางกว่ารูปธรรมอันจับต้องได้

ชาติ..ไม่ใช่ธงหรือเพลง..ใหญ่กว่านั้นมาก   ศาสนา..ไม่ใช่รูป ไม่ใช่พิธี ไม่ใช่คัมภีร์ ไม่ใช่แค่ศาสนาใด..ใหญ่กว่านั้นมาก  พระมหากษัตริย์...ไม่ใช่หมายถึงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่ง...ใหญ่กว่านั้นมาก

นายกรัฐมนตรี...รัฐบาล...เป็นแค่ผู้ร้บใช้..ไม่ใช่ศูนย์รวมน้ำใจ  สถาบันทั้งสาม...อาจจับต้องไม่ได้ แต่ล้วนรู้สึกได้ในความใหญ่  ใหญ่กว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมากด้วย...การจะรวมให้เป็นชนชาติเดียวกัน...คือการเคารพและให้เกียรติสถาบันหลักร่วมกัน  เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเดียวกัน....

 

พี่ดี้ นิติพงษ์  โพสต์สุดซึ้ง #สงสารในหลวง มีเหตุสำคัญต้องรับพระราชภาระ ปกป้องสถาบันกษัตริย์

ทัศนคติแห่งความเมตตาและอ่อนโยน สำคัญกว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ..แต่ก็นั่นแล...กฎหมายย่อมจับต้อง ตัดสินได้ง่ายกว่าทัศนคตินามธรรม..สถาบันที่ดูเหมือนจับต้องตัวตนได้ที่สุดในสามสถาบัน...
จึงอาจจะจับต้อง โยกคลอน โจมตีได้ง่ายที่สุด...สถาบันพระมหากษัตริย์...

ถ้ามีความเชื่อร่วมกันว่า...จะอยู่ร่วมกันต้องรักษาสถาบันสีน้ำเงินนี้ไว้...ก็ต้องมีเมตตา อ่อนโยน  และให้ความเป็นธรรมกับสถาบันร่วมกัน..บุคคลที่แบกสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้บนบ่าหนักที่สุดคือ...
พระเจ้าอยู่หัว..

พระเจ้าอยู่หัว...มีภาระที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์...ซึ่งใหญ่กว่าตัวพระองค์เองเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของชาติ..#สงสารในหลวง

 

พี่ดี้ นิติพงษ์  โพสต์สุดซึ้ง #สงสารในหลวง มีเหตุสำคัญต้องรับพระราชภาระ ปกป้องสถาบันกษัตริย์