ธรรมศาสตร์ ออกประกาศ 3 ข้อควบคุม อนุญาตจัดชุมนุมการเมือง ช่อ พรรณิการ์ แย้มหัวข้อม็อบโยงสถาบันฯ

ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง "แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย"โดยมีใจความดังนี้

สืบเนื่องที่ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ ต่อกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  มีใจความสำคัญระบุว่า   "จากกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนจัดการชุมนุมทางการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทําให้กระทบ ต่อความรู้สึกของประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้จัดได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยใน การใช้สถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องใน 3 ประเด็นเท่านั้น คือ (1) เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2) เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา (3) เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ

 

ตลอดระยะเวลา 86 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดํารงตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สังคม และการเมืองบนหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดกว้างทางความคิดเห็น และส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้ใน 3 ประเด็นข้างต้นเท่านั้น

 

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศ 3 ข้อควบคุม อนุญาตจัดชุมนุมการเมือง ช่อ พรรณิการ์ แย้มหัวข้อม็อบโยงสถาบันฯ

 

อ่านข่าว - ธรรมศาสตร์แถลงการณ์ ม็อบมธ.เปิดเวทีละเมิดเบื้องสูง เป็นความผิดส่วนบุคคล จะเคร่งครัดไม่ให้เกิดซ้ำอีก

ล่าสุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง "แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย"โดยมีใจความดังนี้ 


เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบภายในขอบเขตรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่ 1 กันยายน 2563 จึงเห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. หลักการพื้นฐานคือมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา ในการแสดงออกรวมถึง การชุมนุมทางการเมืองทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัด มหาวิทยาลัยหรือคณะหากเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มเฉพาะกิจจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและผู้ขอจะชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบและมหาวิทยาลัยทางนี้ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อตกลงในเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงอีกครั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

 

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศ 3 ข้อควบคุม อนุญาตจัดชุมนุมการเมือง ช่อ พรรณิการ์ แย้มหัวข้อม็อบโยงสถาบันฯ

 

ขณะที่ล่าสุด นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ ระบุว่า "ความฝันที่อยากจะเห็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องผิด เดินตามความฝันของอานนท์ ความฝันของเรา ประชาชน เจอกันวันที่ 19 นี้ค่ะ"

 

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศ 3 ข้อควบคุม อนุญาตจัดชุมนุมการเมือง ช่อ พรรณิการ์ แย้มหัวข้อม็อบโยงสถาบันฯ